h

Aanbeveling nieuwe burgemeester

16 november 2018

Aanbeveling nieuwe burgemeester

Extra (geheime) raadsvergadering

In een besloten en geheime raadsvergadering op dinsdagavond 20 november stelt de gemeenteraad de aanbeveling vast voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Aansluitend aan de besloten raadsvergadering maakt de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering de naam bekend van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties staat vermeld.

Zestien kandidaten

Er waren zestien kandidaten die zich herkenden in de opgestelde profielschets en reageerden op de vacature. Onder de sollicitanten bevonden zich dertien mannen en drie vrouwen. De commissaris van de Koning heeft een selectie gemaakt en de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft met een aantal kandidaten gesproken.

Verslag van bevindingen

Tijdens de besloten raadsvergadering op dinsdagavond 20 november brengt de vertrouwenscommissie verslag uit van haar bevindingen. De vertrouwenscommissie doet ook een conceptaanbeveling, waarbij twee kandidaten aan de gemeenteraad worden voorgesteld. De gemeenteraad besluit vervolgens welke kandidaat de voorkeur heeft en wordt aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze vergadering vindt achter gesloten deuren plaats en is niet toegankelijk voor publiek en pers.

Openbare bekendmaking

Vrijwel meteen na afloop van de besloten vergadering wordt in een openbare raadsvergadering de naam bekend gemaakt van de voorkeurskandidaat. In de praktijk wijkt de minister van BZK niet af van de aanbeveling van de gemeenteraad en wordt de nummer 1 op de aanbeveling, na Koninklijk Besluit, de nieuwe burgemeester. U kunt deze openbare raadsvergadering bijwonen vanaf de publieke tribune of live volgen via veenendaal.raadsinformatie.nl/live.

Reactie toevoegen

U bent hier