h

GEMEENTEN: "Behoud intercitystop Veenendaal-De Klomp van groot belang."

3 november 2018

GEMEENTEN: "Behoud intercitystop Veenendaal-De Klomp van groot belang."

De samenwerkende gemeenten in de regio FoodValley hebben in een brief aan de gedeputeerden van Utrecht en Gelderland hun advies gegeven naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van NS en ProRail naar de treinverbinding Utrecht – Arnhem.

In het advies heeft de regio FoodValley haar voorkeur uitgesproken voor de variant met 2 intercitystops op station Veenendaal-De Klomp en 6 op station Ede-Wageningen. En om behoud van directe treinverbindingen naar Schiphol en Amsterdam Centraal. De gemeenten vragen de gedeputeerden om hun advies mee te nemen in het provinciaal advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het onderzoek stelt twee varianten voor. Eén variant met 2 intercitystops op Veenendaal-De Klomp en 4 sprinterstops op Veenendaal-Centrum. En één met 2 sprinterstops op Veenendaal-De Klomp en nog maar 2 sprinterstops op Veenendaal Centrum.

Bereikbare regio

De regio FoodValley heeft de ambitie om slim, duurzaam en gezond bereikbaar te zijn. Deze ambitie vertaalt zich onder meer door te zorgen voor goede openbaar vervoersvoorzieningen en verbindingen. De regiogemeenten zijn dan ook van mening dat de stations Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp belangrijke (inter)nationale poorten zijn van de regio.

Advies

Vanwege deze visie op de bereikbaarheid van de regio FoodValley, pleiten de gemeenten dan ook voor behoud van intercitystops van het traject Utrecht – Arnhem op beide stations. En voor behoud van directe treinverbindingen naar Schiphol en Amsterdam Centraal.

De provincies Utrecht en Gelderland zullen binnenkort hun advies uitbrengen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarna een besluit wordt genomen over onder andere de bereikbaarheid van Veenendaal en omgeving.

Reactie toevoegen

U bent hier