h

SP Veenendaal start hulpdienst

5 januari 2019

SP Veenendaal start hulpdienst

Begin januari start de SP-afdeling van Veenendaal een hulpdienst. Het doel hiervan is om mensen op weg te helpen, die er om wat voor reden dan ook niet uitkomen met een bepaalde instantie. Hulp van de SP-Hulpdienst is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen, wel lid of geen lid van de SP. De hulpdienst zal zich in eerste instantie vooral richten op vragen betreffende de WMO, de Participatiewet en integratie. De hulpdienst is per e-mail te bereiken via het adres hulpdienst@spveenendaal.nl.

Helaas kan iedereen in omstandigheden terecht komen waarin hulp en/of ondersteuning nodig zijn. Bij de SP-Veenendaal komen regelmatig vragen binnen van inwoners van Veenendaal, die problemen met instanties hebben over de uitvoering van regels en wetgeving, waar zij zelf niet (meer) uitkomen. Mensen voelen zich dan machteloos en weten niet meer hoe ze hun recht moeten krijgen.

De SP vindt, dat instanties (zoals bijv. gemeenten, uitkeringsinstanties en woningcorporaties) tot taak hebben om hun ‘klanten’ (mensen, die met een hulpvraag bij hen komen) naar beste weten en kunnen te helpen. De meeste mensen willen het liefst op eigen benen staan en kloppen niet aan om misbruik van regelingen te maken, maar omdat zij problemen hebben waar zij zonder hulp niet uitkomen.

Deze taakopvatting betekent dus niet, dat iedereen die met een vraag komt, dat moet krijgen. Het betekent wel, dat er goed naar deze mensen moet worden geluisterd en dat zij moeten worden geholpen om de problemen, waarin zij terecht gekomen zijn, de baas te worden en weer op eigen benen te staan. Zelf de regie over hun leven weer ter hand te nemen. Instanties en hun wetten en regels zijn er om hulp te bieden aan mensen, die het zelf niet redden!

Helaas gaan instanties vaak niet zo te werk. Zij lijken soms als hoogste missie te hebben zo weinig mogelijk hulp toe te kennen, niet te wijzen op andere regelingen die kunnen helpen en bij fouten wel boetes op te leggen. Een korte termijnbeleid, waardoor mensen vaak nog dieper in de problemen raken. Mensen voelen zich hierdoor vaak niet geholpen, maar vernederd en in de steek gelaten.

Het is vooral deze laatste groep, die de plaatselijke SP door het oprichten van een “Hulpdienst” wil gaan helpen. Het doel van de SP-Hulpdienst is om deze mensen met problemen wél een luisterend oor te bieden, hen te helpen bij het overwinnen van hun problemen en weer de controle krijgen over hun leven. Dat kan door hen aandacht, goede raad en adviezen te geven of hen door te verwijzen naar de goede andere hulpinstanties.

De Hulpdienst is per e-mail te bereiken op het adres: hulpdienst@spveenendaal.nl.
Vermeld in een e-mail tenminste naam, adres en telefoonnummer en een korte beschrijving van het probleem. Na ontvangst van een e-mail met hulpvraag neemt een medewerker van de Hulpdienst zo spoedig mogelijk contact op om een afspraak te maken. Daarin kunnen wij dan het probleem samen bespreken en daarna aanpakken.

Mail de hulpdienst

Hulpdienst pagina

Reacties

Succes mensen, indien nodig kan ik misschien een steentje bijdragen!

Reactie toevoegen

U bent hier