h

SP: Visie op groei is dringend

22 februari 2019

SP: Visie op groei is dringend

Foto: Cor van Londen

Veenendaal moet snel een keuze maken over de groei van de gemeente. Want met een beperkt grondoppervlak kun je niet èn blijven groeien, èn tegelijkertijd vooral laagbouw blijven houden. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport hamerde de SP nogmaals op de urgentie van de keus waarvoor de gemeente staat.

De rekenkamercommissie deed onderzoek naar de effectiviteit van het woonbeleid. In hun rapport staan een aantal zaken bevestigd die de SP al jaren roept. Zo moet er een goede mix van prijsklassen in alle wijken komen, en moet er oog zijn voor leefbaarheid.
Ook constateert de rekenkamercommissie dat in het woonbeleid doel en middelen nog wel eens worden omgedraaid; de SP vindt dit zorgelijk.

In de gemeenteraadsvergadering van 21 februari heeft de gemeenteraad een besluit over de adviezen van de rekenkamercommissie genomen. Afgezien van de SP wilde geen enkele partij in de gemeenteraad spreken over het rapport.


Stemverklaring Jan Breur

Laat ik beginnen te zeggen dat als een fractie een onderwerp op de agenda wil plaatsen, is het haar recht om dit te doen. Over dit recht is geen discussie nodig. Dus de wijze hoe er op de heer Van der Bij werd gereageerd, toen hij aangaf dit rapport op de agenda van de raad te willen plaatsen, is wat ons betreft volkomen ongepast.

In het rapport staan een aantal zaken die wij al vanaf het begin af aan roepen: zorg voor een goede mix, hou oog voor leefbaarheid, en laat het aanbod aansluiten bij de vraag. Daarom kunnen wij de aanbevelingen in dit rapport van harte onderschrijven - en stemmen dus in met het voorstel.

Wel willen wij benadrukken dat er snel een keus gemaakt moet worden over de groei van Veenendaal. Dit gesprek moeten wij op zeer korte termijn met elkaar en onze inwoners aangaan, zodat de keus in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden meegenomen in de Omgevingsvisie. Wat de SP betreft, heeft dit hoge prioriteit.

Reactie toevoegen

U bent hier