h

Zorgloket Het Mozaïek onder de maat

12 februari 2019

Zorgloket Het Mozaïek onder de maat

Gemeente onderzocht kwaliteit en handelwijze zorginstelling

De gemeente Veenendaal heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar Zorgloket Het Mozaïek. Aanleiding voor dit onderzoek waren signalen dat de kwaliteit van de zorg en ondersteuning onvoldoende waren. Er is onderzocht of het geld dat dit zorgcentrum ontving daadwerkelijk aan zorg is besteed, of cliënten de zorg ontvingen die ze nodig hadden en of de instelling kwalitatief goede zorg leverde. De conclusie is dat dit niet het geval is.

De gemeente Hengelo deed afgelopen jaar ook onderzoek naar deze zorginstelling.

Aanpak en uitkomsten

De gemeente Veenendaal heeft geen contract met Zorgloket Het Mozaïek. Het is een zorgaanbieder waar mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, zorg kunnen inkopen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om volksgezondheid. Om die reden is de gemeente het onderzoek gestart. Ook de GGD deed in deze zaak onderzoek. 

Tijdens de onderzoeken zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar, zijn diverse documenten opgevraagd, is de instelling bezocht, is met cliënten gesproken en is de administratie nagekeken. Hieruit bleek onder meer dat:

  • Veel medewerkers beschikken onvoldoende of niet over een voor de zorg relevante opleiding of werkervaring. Hieruit blijkt dat de zorg deels is geleverd door ongekwalificeerd en ondeskundig personeel.
  • De groepsbegeleiding deels werd geleverd door vrijwilligers. Dit is niet toegestaan.
  • De individuele zorgplannen voor de cliënten onvoldoende opgesteld zijn en/of niet bijgehouden worden. Dit is verplicht. De Wmo heeft als doel participatie van burgers te versterken. Dat is niet gebleken uit de voortgang in zorgplannen.
  • De continuïteit van de geboden zorg niet geborgd was; het aantal cliënten was te hoog ten opzichte van beschikbaarheid van de aanbieder.
  • De personeelskosten in verhouding tot de inkomsten opmerkelijk zijn. Vergelijkbare zorgaanbieders besteden ca. 70% van de inkomsten aan medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen. Bij deze zorgaanbieder is dit veel minder. 

Maatregelen

De gemeente nam de volgende maatrgelen.

  • De gemeente accepteert geen PGB-aanvragen waarin geld wordt besteed bij Zorgloket Het Mozaïek. 
  • De gemeente heeft andere zorgaanbieders beschikbaar waar inwoners terecht kunnen voor goede en gekwalificeerde zorg.
  • Betrokkenen worden geïnformeerd door de gemeente.

In Veenendaal kochten de afgelopen jaren 27 personen zorg in bij Zorgloket Het Mozaïek.

Reactie SP

De SP is erg geschrokken van dit nieuws.
Fractievoorzitter Jan Breur: "De bevindingen van de gemeente hakken er nogal in. Ik ken Zorgloket Het Mozaïek verder niet, dus ik wil niet te hard zijn in mijn oordeel over deze specifieke zorgaanbieder. Maar in zijn algemeenheid kun je wel stellen dat het vermarkten van de zorg de deur open heeft gezet voor beunhazen. De SP heeft hiervoor van begin af aan gewaarschuwd; het is pijnlijk om op zo'n manier gelijk te krijgen. Iedereen verdient de zorg die nodig is."

Reactie toevoegen

U bent hier