h

Burgerinitiatief versoepeld

30 maart 2019

Burgerinitiatief versoepeld

Foto: A.J. Breur

Unanieme steun voor voorstel

Het wordt makkelijker om een burgerinitiatief in te dienen. Afgelopen donderdag (28 maart) stemde de gemeenteraad in om dat mogelijk te maken. Het voorstel werd ingediend door de SP, samen met GroenLinks, D66 en ProVeenendaal.

Voorheen was het zo, dat een burgerinitiatief alleen kon worden ingediend als het een onderwerp betrof waarover de gemeenteraad minstens twee jaar niet had gesproken. Die termijn is teruggebracht naar één jaar. En als het voorstel binnen de kaders van een raadsbesluit past (een nadere uitwerking is, bijvoorbeeld) vervalt de termijn helemaal.

Inspraak en meespraak van inwoners is erg belangrijk voor de SP. Uiteindelijk staat de gemeente in dienst van haar inwoners - en niet omgekeerd. Dan past het niet om de inwoners op de zijlijn te houden.

SP-fractievoorzitter Jan Breur is blij met de steun voor zijn voorstel. Breur: "Met deze versoepeling van de regels van het burgerinitiatief hebben de Veenendalers meer grip op de politieke agenda van hun gemeente. En dat is goed; politiek is te belangrijk om alleen aan politici over te laten. We blijven manieren zoeken om de stem van de Veenendalers beter gehoord te laten worden op het gemeentehuis."

Omdat er afgelopen week in de raadscommissie duidelijk was dat er unanieme steun voor het voorstel zou zijn, hoefde de gemeenteraad er niet verder over te spreken. Het voorstel is aangenomen als hamerstuk.

voorstel

Column: uw stem telt

Reactie toevoegen

U bent hier