h

Parkeerdek Duivenweide uit voorzorg afgesloten

20 maart 2019

Parkeerdek Duivenweide uit voorzorg afgesloten

De gemeente heeft besloten om het parkeerdek op parkeerterrein Duivenweide/Theater De Lampegiet per direct uit voorzorg te sluiten. De reden van deze tijdelijke sluiting is dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de veiligheid in verband met een lekkage. Het is afhankelijk van het onderzoek hoe lang de tijdelijke sluiting zal gaan duren.

Naar aanleiding van een inspectie aan de verlichting bij het onderparkeerdek, is er een verdere inspectie gedaan naar een oude lekkage in een betonnen kolom. Hierbij is geconstateerd dat er door inwatering schade is ontstaan in de kolomkop en dat deze preventief gestut/ondersteund moet worden. Er is niemand in gevaar geweest en door deze voorzorgsmaatregel is de gemeente risico’s voor. De vloeren van het parkeerdek zijn veilig, het gaat om deze ene kolom.

Maatregelen

Afgelopen maandag zijn er maatregelen genomen, maar de gemeente vindt dit toch niet voldoende. Daarom worden uit voorzorg het boven- en onderparkeerdek gesloten. De gemeente bekijkt op dit moment welke maatregelen er verder nodig zijn om het parkeerdek weer veilig open te kunnen stellen. Er worden berekeningen gemaakt en nadere onderzoeken uitgevoerd. Theater De Lampegiet is geïnformeerd over de tijdelijke sluiting.

Parkeren

Parkeerterrein Duivenweide/Theater De Lampegiet biedt, ook nu het parkeerdek afgesloten is, voldoende parkeerplaatsen aan bezoekers van de binnenstad en het theater. Er is daarbij ook ruime parkeergelegenheid in en rondom het centrum.

Sluiting

Zolang er geen duidelijkheid is over de te nemen maatregelen bij het onderparkeerdek, blijft het gehele parkeerdek gesloten. Deze voorzorgsmaatregelen worden genomen, omdat bezoekers geen risico te laten lopen. 

Reactie toevoegen

U bent hier