h

Beperkt zicht op Food Valley

12 oktober 2019

Beperkt zicht op Food Valley

Foto: Food Valley / hetvizier.com

Rekenkamerrapport:
Volksvertegenwoordiging beperkt grip

De rekenkamers van Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen hebben hun gezamenlijk onderzoek naar de regio FoodValley onlangs afgerond. In het onderzoek stellen de rekenkamers vast dat de raden van de bovengenoemde gemeenten op dit moment beperkt zicht hebben op de realisatie van de doelen en resultaten van het samenwerkingsverband. 

Binnen Foodvalley werken acht gemeenten samen om deze regio tot een "Europese topregio" te maken. De gemeenten willen zich onderscheiden op het gebied van kennis en innovatie in de agro-foodsector en werken hiervoor samen met het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan uiteenlopende projecten. 

Uit het rekenkameronderzoek blijkt onder meer dat raadsleden uit de aangeboden verantwoordingsinformatie over Foodvalley slechts beperkt kunnen opmaken of de doelen en resultaten van het samenwerkingsverband zijn behaald en dat zij geen goed inzicht hebben in kosten van deze samenwerking. De rekenkamers stellen in hun onderzoek dan ook vast dat raadsleden beperkt grip hebben op de samenwerking. Raadsleden ervaren daarnaast een grote afstand tot wat er in de regio gebeurt. 

De rekenkamers bevelen de deelnemende gemeenten aan om met elkaar in gesprek te gaan over de meest passende bestuurlijke en organisatorische inrichting voor het samenwerkingsverband. De verbetering van de informatievoorziening voor de gemeenteraden moet volgens hen hierbij als uitgangspunt dienen.

Meer over Food Valley

Reactie toevoegen

U bent hier