h

De begroting in beeld

10 november 2019

De begroting in beeld

Foto: Cor van Londen

Pleidooi voor infographic vindt gehoor

Democratie valt of staat bij goed geïnformeerde burgers. Daarom heeft de SP de afgelopen jaren gepleit voor een makkelijk te begrijpen, beeldende samenvatting voor de belangrijkste (financiële) beleidsdocumenten. Dit pleidooi lijkt nu te gaan landen.

Tijdens de behandeling van de begroting, afgelopen donderdag (7 november) stelde SP-fractievoorzitter Jan Breur in een motie voor om deze documenten in een 'infographic' te verbeelden. VVD-raadslid Jesper Diepeveen ondertekende de motie ook.

De SP heeft in het verleden vaker gepleit voor een makkelijk te begrijpen versie van dergelijke documenten, maar toen werd het voorstel steeds afgewimpeld omdat het te ingewikkeld was. Maar nu was er een voorbeeld voorhanden: onlangs was er in 'De Rijnpost' een infographic van de Provinciale begroting verschenen.

Foto: AJ Breur

Breur: "En als de Provincie het kan, dan moeten wij het zeker kunnen."

Er werd positief op gereageerd.
De Griffier liet weten er graag mee aan de slag te gaan als de motie wordt aangenomen. En Wethouder Verloop (financiën) is volgaarne bereid de daarvoor benodigde data aan te leveren.

Aanstaande maandag (11 november) wordt er gestemd over de ingediende voorstellen...

Reactie toevoegen

U bent hier