h

Wijkservice uitgebreid met werknemers IW4

21 november 2019

Wijkservice uitgebreid met werknemers IW4

Vanaf 1 november zijn werknemers van IW4 gedetacheerd bij Wijkservice van gemeente Veenendaal. IW4 voert als sociaal werkbedrijf de participatiewet en re-integratietrajecten uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Werknemers van IW4 worden gedetacheerd naar gemeente Veenendaal en gaan onder aansturing van Wijkservice samen projecten uitvoeren.

Doelstelling 

Gemeente Veenendaal geeft met deze detachering invulling aan haar doelstelling om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren, waar plaats is voor iedereen. De gemeente en IW4 zetten zich in voor de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen zoveel mogelijk kansen te bieden in een reguliere arbeidsomgeving. 

Detachering voor vijf jaar

De detachering is in eerste instantie voor vijf jaar bedoeld, maar kan daarna nog eens met vijf jaar verlengd worden. In de afgelopen drie jaar waren al 35 mensen van IW4 bij Wijkservice van gemeente Veenendaal aan het werk. De Wijkservice-ploegen van de gemeente en die van IW4 gaan samen optrekken bij de werkzaamheden in de openbare ruimte. IW4 brengt zelf ook leiding mee, die de ploegen gaan aansturen.

Samenwerking

Wethouder Engbert Stroobosscher is blij met de samenwerking: "We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Veenendaal. Daarom passen de werknemers van IW4 ook zo goed bij de gemeente, het zijn harde werkers en samen met onze eigen Wijkservice onderhouden we de openbare ruimte heel netjes. Met IW4 kijken we naar de juiste arbeidsinzet van hun medewerkers en we denken dat dit een mooie samenwerking oplevert met onze eigen Wijkservice."

Ook Leonard Steetsel, algemeen directeur van IW4, is trots op deze kans voor zijn werknemers: "De detachering van onze medewerkers bij Wijkservice is een belangrijke stap in verdergaande samenwerking met gemeente Veenendaal. Onze gezamenlijke inzet om iedereen zoveel werk te bieden in een reguliere arbeidsomgeving, krijgt hiermee vorm. Voor de medewerkers van IW4 is dit een mooie kans om zich verder te ontwikkelen en samen met de collega’s van Wijkservice te zorgen voor een schoon en leefbaar Veenendaal."

Reactie SP

Fractievoorzitter Jan Breur is blij dit nieuws te vernemen.

Breur:
"Gisteravond (20 november) vond ons jaarlijkse Novemberdebat plaats, met als thema 'gelijkwaardigheid'. Hier is toen ook gesproken over het belang van een inclusief personeelsbeleid van de gemeente. Als je dan de dag daarna dit nieuws hoort, is het echt alsof je op je wenken bediend wordt. Ging alles in de politiek maar zo gemakkelijk..."

Foto: SP Veenendaal

Een inclusief personeelsbeleid is tevens opgenomen in het verkiezingsprogramma van de SP.

Reacties

Ik hoop dat dit goed mag blijven gaan, dat de mensen ook loon naar werk krijgen!

Reactie toevoegen

U bent hier