h

Straatintimidatie is niet te tolereren!

13 december 2019

Straatintimidatie is niet te tolereren!

SP en VVD willen verbod in de APV

Naar aanleiding van een eerder aangenomen motie van onder andere VVD en SP, heeft het College onderzoek gedaan om straatintimidatie in kaart te brengen. Hoewel straatintimidatie een serieus probleem blijkt, is het College niet voornemens om een verbod hierop op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). SP en VVD willen dit echter wel.

"60% van de ondervraagden geeft aan 's avonds plekken te vermijden," aldus SP-raadslid Jan Breur. "Straatintimidatie is dus in haar fundament een beperking van de bewegingsvrijheid."
De SP'er kan dit niet accepteren, en wil een verbod op straatintimidatie. Het College van Burgemeester en Wethouders wil hier echter niet aan beginnen, naar aanleiding van een verbod in Rotterdam. Hiervan heeft de rechter gezegd dat dit verbod geen stand houdt, omdat bepaalde uitingen beschermd worden onder de vrijheid van meningsuiting.

Breur: "De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Geen verbod op intimidatie willen opnemen, omdat sommige uitspraken onder vrije meningsuiting vallen is wel een hele fatalistische instelling. Dan laat je op voorhand de slechterikken al winnen."

De SP overweegt om dan maar zelf met een voorstel voor een verbod te komen.

Foto: SP Veenendaal

Ook VVD'er Ruben Schoeman kan zich niet vinden in de positie van het College. Hij beraadt zich eveneens op een voorstel.
Bovendien bekritiseerde hij de samenstelling van de steekproef in het onderzoek. Hij merkte op dat er een oververtegenwoordiging van 65+'ers, en een ondervertegenwoordiging van mensen in de categorie 16-34 was. Dit, terwijl deze jongste categorie juist het meest risico loopt op straatintimidatie.
Volgens Burgemeester Kats wordt dit 'statistisch gecorrigeerd' door een weging toe te passen op de resultaten.

Raadslid Gökhan Çoban van Denk maakte bezwaar tegen het opnemen van 'cultuur' in de vragenlijst als motief voor straatintimidatie.

motie

onderzoeksrapport

Reactie toevoegen

U bent hier