h

Coronavirus: activiteiten geanulleerd

13 maart 2020

Coronavirus: activiteiten geanulleerd

Foto: Jan Breur

Voorzorgmaatregelen covid-19

De ontwikkelingen rond het Coronavirus (COVID-19) gaan snel. Het RIVM adviseert nu ook bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet door te laten gaan. Ook voor Veenendaal heeft dit gevolgen...

De studiezaal van Gemeentearchief Veenendaal in het gemeentehuis is tot 1 april gesloten. Broodje Geschiedenis, Broodje Wethouder en de Veenendaal Schoonweek gaan deze maand niet door.

Foto: Enna van Duinen

Vanwege het coronavirus heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten alle vergaderingen en bijeenkomsten tot 1 april te laten vervallen. De gemeenteraad komt alleen bijeen voor noodgevallen of om onderwerpen met dringende noodzaak vanuit wet- en regelgeving te bespreken. Vooralsnog worden de onderwerpen op de agenda van maart doorgeschoven naar april. 

Activiteiten SP

Foto: SP Veenendaal

De bijeenkomst die de SP op 23 maart in Plein Zuid organiseerd, over de energietransitie, komt ook te vervallen. Ook voor het inzamelen van handtekeningen voor GFE-containers in de hoogbouw, heeft COVID-19 gevolgen. Er zal vooralsnog niet aan nieuwe flats begonnen worden.

Maatregelen

De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om bij klachten direct thuis te blijven. Maar we hebben ook zorgen. De test op het coronavirus valt onder het eigen risico. Wanneer mensen getest moeten worden op het coronavirus dan hoort daar geen boete bij. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan mag het niet zo zijn dat mensen die het niet kunnen betalen zich niet kunnen laten testen omdat het geld kost. Wij zeggen: weg met het eigen risico en dus de boete op de test op het coronavirus. 

Foto: SP Veenendaal

Ook hebben we zorgen over het onderwijs. Want het kan zo zijn dat kinderen mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen. Het kabinet kiest ervoor om kinderen toch naar school te laten gaan ook al geldt voor de ouders juist een oproep om thuis te werken. Daar hebben wij vraagtekens bij.

Voorzorg

Sinds gisteren is er een nieuwe set maatregelen van kracht. Dit, om verspreiding van het coronavirus COVID-19 te voorkomen. De maatregelen zijn:

  • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijdt sociale contacten. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
  • Het wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Scholen in het basis-, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open. Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast, ook in Veenendaal. Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat? Neem dan contact op met de organisatie. 

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier