h

CODE ORANJE... alles gaat goed?

30 juni 2020

CODE ORANJE... alles gaat goed?

Foto: SP Veenendaal

Maak geen reclamefolder van een verantwoordingsdocument!

In het Projectenboek wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de voortgang van de (bouw)projecten waar de gemeente bij betrokken is. De informatie in het projectenboek moet objectief en compleet zijn. Als er een project niet (helemaal) op schema loopt, moet je in het Projectenboek kunnen lezen waar dat aan ligt. Dit is, tot ergernis van de SP, niet het geval...

Aan het begin van het Projectenboek staat een tabel met (ondermeer) 3 kleurenkolommen. Projectvoortgang, financiële voortgang en risico-ontwikkeling. Per project kunnen de vakjes in deze kolommen respectievelijk groen, oranje of rood ingekleurd worden - al naar gelang één en ander op schema verloopt.
In deze tabel is groen de dominante kleur. Verreweg de meeste projecten liggen goed op schema, en hebben geen of hooguit één oranje vakje.

Het project 'Groeneveldselaan' is daarop een opvallende uitzondering.
Als enige project is daar geen enkel groen vakje, maar zijn ze alle drie oranje gekleurd. Echter, als je het project in het Projectenboek er op naslaat, staat er met geen letter verklaard waarom het niet op schema ligt. De tekst schetst juist een zeer florisant beeld...

"Projecten kunnen soms van hun schema afraken," zegt SP-fractievoorzitter Jan Breur, "en daar kunnen goede verklaringen voor zijn. Maar die verklaring wil ik dan wel kunnen lezen in het daarvoor bedoelde verantwoordingsdocument. Aan een reclamefolder heb ik niets."

Dit jaar accepteert de SP dit Projectenboek nog. Maar geeft daarbij wel een waarschuwing af: in het vervolg moet de informatie echt objectief en volledig zijn!

projectenboek

 

Reactie toevoegen

U bent hier