h

Laat omwonenden meepraten!

27 september 2020

Laat omwonenden meepraten!

Veenendaal is constant in ontwikkeling. Zo zal er aan het Boompjesgoed een enorme flat verrijzen. Op 17 september stelde de Gemeenteraad hiervoor de kaders vast; maar in de aanloop naar dit besluit bleek dat omwonenden nauwelijks gekend waren in de plannen.
Voor de SP reden om voor te stellen om te wachten met een besluit, totdat er een goede inspraak is geweest.

Verschillende omwonenden meldden zich in de Raadscommissie van 8 september. Zij lieten weten nauwelijks geïnformeerd - en al helemaal niet gehoord - te zijn over de plannen van de flat, die vlak bij hun huis gebouwd moet gaan worden. De flat zou hun uitzicht en zon wegnemen, en er zijn zorgen om de verkeers- en parkeerdruk. Ook wordt er een sociaal/maatschappelijke paragraaf gemist in de plannen.

Omdat de bouw van een wooncomplex iets anders is dan de aankoop van een pak melk, vindt de SP dat je in de voorbereiding alles goed moet doen. En een degelijk inspraaktraject hoort daar nu eenmaal bij.
Daarom pleitte de SP voor uitstel, om die inspraak eerst goed te organiseren. Alleen het CDA steunde het voorstel van de SP.

Uiteindelijk zijn de plannen dus toch vastgesteld door de gemeenteraad.
De SP en het CDA stemden tegen de plannen; de andere partijen voor.

Reacties

Grote waardering voor jullie opstelling !
Lijkt me ook een uitstekend artikel voor de pers.

Bedankt voor dit compliment.

Reactie toevoegen

U bent hier