h

Stel een Daad!

29 september 2020

Stel een Daad!

Foto: SP Veenendaal

SP Veenendaal e.o. bespreekt verkiezingsprogramma

Onlangs presenteerde de SP haar concept-programma voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen: "Stel een Daad". Nu is het aan de leden om er wat van te vinden. Daarvoor worden er door het hele land ledenbijeenkomsten georganiseerd. Op maandag 28 september vond deze plaats voor de afdeling Veenendaal en Omstreken.

Op de ledenbijeenkomsten worden tips, suggesties en vragen geïnventariseerd. Aan de hand daarvan schaaft de programmacommissie het programma bij. Op het congres, dat op 12 december zal plaatsvinden, wordt het uiteindelijk na een stemming vastgesteld. Dan wordt er ook gestemd over moties en wijzigingsvoorstellen, en wordt de kandidatenlijst ook definitief vastgesteld.

Foto: SP Veenendaal

In Scooty's Home kwamen de SP-leden uit Veenendaal, Rhenen en Renswoude samen om het concept-programma te bespreken. En hoewel er de nodige vragen en suggesties werden genoteerd, kan "Stel een Daad" in grote lijnen wel op enthousiasme rekenen.
"Sommige partijen gebruiken een heleboel woorden om weinig te zeggen," aldus fractievoorzitter Jan Breur, "maar de SP doet precies het tegenovergestelde. In 10 hoofdstukken met elk 10 punten is het programma zeer concreet en duidelijk."

De bondigheid van het programma doet niets af aan de ambitie. Er wordt ondermeer ingezet op een betere beloning en meer zeggenschap voor onderwijzers en zorgpersoneel, verhoging van het minimumloon, verbetering van de positie van ZZP'ers, meer kansen voor het MKB, betaalbaar wonen, stevige aanpak van milieuvervuiling, en streng optreden tegen discriminatie. Ook wordt voorgesteld om voorbereidingen te treffen de Euro op te knippen in verschillende munten, die beter aansluiten bij de verschillende economieën binnen de EU.
Breur: "Om alles te zeggen heb je echt geen boekwerk van 135 pagina's nodig."

Reacties

Goed samengevat mensen!

Reactie toevoegen

U bent hier