h

Vervolmaking van een raadsvoorstel

29 november 2020

Vervolmaking van een raadsvoorstel

Unaniem aangenomen

Een wijzigingsvoorstel van de SP is afgelopen donderdag (26 november) unaniem aangenomen. Hiermee is het raadsvoorstel 'Centrumregeling meten en monitoren afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe' aangepast. Het betreft een kleine maar cruciale technische wijziging.

In het oorspronkelijke raadsvoorstel werd de gemeenteraad gevraagd om toestemming te verlenen aan het College van Burgemeester en Wethouders om een centrumregeling te treffen. Maar er stond niet welke centrumregeling, terwijl die al wel klaarlag. Dus liet de SP via het wijzigingsvoorstel veranderen in 'de centrumregeling conform het definitieve concept september 2020' ~ de centrumregeling die het betrof.

De taak van de gemeenteraad is niet alleen een inhoudelijk oordeel vellen over de voorstellen, maar ook om te bewaken over de kwaliteit van besluiten. En specifiek vastleggen wat je precies besluit is daar een belangrijk onderdeel van.
Wethouder Stroobosscher vond dat zijn oorspronkelijke raadsvoorstel wel volstond, maar noemde het wijzigingsvoorstel van de SP een "vervolmaking" ervan. Na de stemming was die vervolmaking een feit.

De door de SP aangedragen wijziging, en het hierop aangepaste voorstel, zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier