h

Bijzonder Boekhouden

12 december 2020

Bijzonder Boekhouden

Bespreking bestuursrapportage

Drie keer per jaar biedt het College van Burgemeester en Wethouders een Bestuursrapportage aan de gemeenteraad aan. Hierin staat een tussenstand van het beleid en het bijbehorende geld in het lopende jaar. Tegelijkertijd wordt een hele waslijst aan voorstellen over het verplaatsen met geld gedaan - en met dat laatste heeft de SP een probleem.

AJ Breur voerde afgelopen donderdag (10 december) in de raadscommissie namens de SP het woord over de Bestuursrapportage en het bijbehorende raadsvoorstel: "Dat ziet er redelijk uit, en ook geheel in lijn met wat hierbij gebruikelijk is, maar toch ben ik er niet gelukkig mee, want in feite wordt van de raad gevraagd om zich met 1 enkele stem uit te spreken over zo’n 60 verschillende onderwerpen. Ik heb mij bij eerdere bestuursrapportages ook al uitgesproken tegen deze vorm van koppelverkoop."
De SP zou graag zien, dat erover wordt nagedacht hoe dit anders kan, zodat zo’n zwaar samengevoegd besluit in het vervolg niet meer nodig is. De partij is desgewenst bereid hierover graag meedenken.

Ook vroeg Breur aandacht voor de stortingen in - en onttrekkingen aan - de Reserve Meerjarige Middelen.
Breur: "
Veel van wat zich in 2020 heeft afgespeeld is in meer of mindere mate beïnvloed door de Corona, maar dat kan niet overal als reden worden aangevoerd. Zowel de stroom in deze reserve als die eruit betreft ruim €2.500.000 Meestal is de stroom in gelijk aan de stroom uit en wij vragen ons bij een aantal posten af of dit wel nodig is en niet beter een deel naar de Algemene Reserve gesluisd kan worden. Wij merken dan vaak, dat de hiervoor gegeven motivatie vaag en/of onvolledig is, waardoor wij de afweging niet goed kunnen maken. Ook kwamen we motieven als 'conform voorgaande jaren' en dat vinden wij niet juist, zeker niet in een periode waarin financiën steeds meer onder druk komen te staan."

De SP overweegt wijzingingsvoorstellen in te dienen in de Gemeenteraadsvergadering van aanstaande donderdag; 17 december.

Reactie toevoegen

U bent hier