h

Zorgvuldig met Zelfredzaamheid

10 december 2020

Zorgvuldig met Zelfredzaamheid

Advies bij kwijtscheldingsbeleid

Het College van Burgemeester en Wethouders gaat een kwijtscheldingsbeleid rond (bijstands)schulden optuigen. Dit, om soepeler aan te sluiten bij specifieke situaties.
Op zich een goede ontwikkeling, maar zowel de SP als de Cliëntenraad waarschuwen het College er wel voor om niet TE STERK uit te gaan van de zelfredzaamheid van de Veenendalers op wie dit beleid betrekking zal hebben...

In grote lijnen is de SP blij met de beleidsnotitie.
"Het beleid gaat een stuk de kant op die wij willen," aldus Fractievoorzitter Jan Breur. "Er wordt soepeler kwijtgescholden en er wordt ook samenhang gezocht met preventie en armoedebeleid - iets waar wij nu al een aantal jaren op hameren."

Zelfredzaamheid

Wel lijkt het College te sterk uit te gaan van zelfredzaamheid. De Cliëntenraad waarschuwt hier ook voor. Breur: "Je kunt niet mensen die toch al in een lastige positie zitten verantwoordelijk maken voor fouten van de gemeente."
In reactie hierop zei Wethouder Lochtenberg dat je ook niet de andere kant moet omslaan, en mensen "gevangen houden in slachtofferschap." Iedereen kan immers in een schuldensituatie (bij de gemeente) komen.
Volgens de SP gaat het ook niet om mensen te reduceren tot slachtoffers, maar om zorgvuldig te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Breur: "En mensen met een beperkte zelfredzaamheid lopen nu eenmaal een groter risico om in zo'n situatie te komen.

Fraude

Het kwijtscheldingsbeleid gaat soepeler om met mensen die per ongeluk iets niet helemaal goed hebben ingevuld of doorgegeven. Daar staat tegenover dat er harder wordt opgetreden bij fraude en grove opzet.

"Hard optreden bij fraude en grove opzet is begrijpelijk - maar wel onder die voorwaarde dat mensen die hiervan verdacht worden hier ook van op de hoogte worden gesteld, zodat ze in de gelegenheid zijn om bezwaar te maken," aldus Breur." We moeten als gemeente niet zelf de slechterik willen worden, zoals de belastingdienst."

Reactie toevoegen

U bent hier