h

Kan er straks nog wel gewoon geflyerd worden?

18 april 2021

Kan er straks nog wel gewoon geflyerd worden?

Foto: Peter van de Rovaart

Nieuwe regel in de Algemene plaatselijke verordening

De SP is bij uitstek een partij van de straat. Onze activiteiten worden momenteel bemoeilijkt door corona, maar er ligt nog een hindernis op de loer...
... een nieuwe regel in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is te beschouwen als het Wetboek van de gemeente. Burgemeester Kats stelt voor om hier een nieuwe bepaling in op te nemen.
Op plaatsen die het College van Burgemeester en Wethouders aanwijst, zou het dan verboden zijn om flyers aan te bieden.

Foto: Enna van Duinen

"Het aanbieden van een flyer is een laagdrempelige manier om met mensen in gesprek te komen," aldus SP'er AJ Breur. "De nieuwe regel zou het misschien nodeloos ingewikkeld maken. Heeft het College al gebieden aangewezen waar flyeren verboden is?"

Burgemeester Kats reageerde hierop dat het een 'kan-bepaling' betreft. Op dit moment zijn er nog geen gebieden aangewezen waar flyeren verboden is. Door de nieuwe bepaling in de APV zou het College dat kunnen doen, als er op sommige plekken overlast ontstaat door het flyeren. Tot nu toe is daar nog geen sprake van, en heeft het College ook geen plannen om 'no-flyer-zones' aan te wijzen...

Aanstaande donderdag (22 april) neemt de Gemeenteraad een besluit over de nieuwe regels in de APV.

Reactie toevoegen

U bent hier