h

Opmaat naar herindeling?

9 september 2021

Opmaat naar herindeling?

Regionale ruimtelijke verkenning en Verstedelijkingsstrategie

Afgelopen dinsdag (7 september) sprak de raadscommissie ondermeer over de Regionale Ruimtelijke Verkenning en de Verstedelijkingsstrategie van de Groene Metropoolregio. Op inhoudsniveau niet zulke hele interessante stukken: een tweetal aaneenrijgingen van gemeenplaatsen en mooischrijverij. Maar de schaal waarover deze stukken gaan, is des te opmerkelijker...

"De regio's Arnhem-Nijmegen en Foodvalley zien een forse groei op zich afkomen in de komende jaren: in 2040 zijn er naar verwachting 100.000 extra woningen nodig in de regio en met die 100.000 woningen liggen er ook opgaven voor energie, klimaat, landschap, leefomgeving en mobiliteit," staat er in de verstedelijkingsstrategie. Een opgave die te groot is voor ieder van de afzonderlijke gemeenten...

"Dit heeft in mijn fractie het gevoel opgewekt dat deze stukken wel eens een eerste opmaat kunnen zijn voor een gemeentelijke herindeling," aldus SP'er Sietse van der Bij. "Ik hoop dat de wethouder dit gevoel kan wegnemen."
Wethouder Stroobosscher ontkende niet dat deze ideeën spelen, maar zei erbij dat deze zaken niet heel snel heel snel gaan. "Je weet maar nooit," aldus Stroobosscher.

De SP is voorstander van kleine behapbare gemeenten die dicht bij de inwoners staat. Samenvoegen van gemeenten is meestal geen goede ontwikkeling.
De SP zal dit plan nauwlettend volgen...

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier