h

Vredesweek 18-26 september 2021

21 september 2021

Vredesweek 18-26 september 2021

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Wat doe jij in vredesnaam?

De derde week van september is er weer de Vredesweek. De stichting Vredes Initiatief Veenendaal (ViV) wil ondanks de corona-perikelen deze week niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Als thema heeft PAX dit jaar gekozen voor het thema "Inclusief samenleven". Wat houdt dit in? Niemand wil graag buitengesloten worden, maar toch kent iedereen soms wel het gevoel er niet bij te horen. Of nog erger zelfs helemaal geen deel uit te maken van de samenleving. Terwijl er pas vrede kan zijn als iedereen zich veilig voelt en zich één weet met de omgeving. Daar wil ViV aan werken. 

Vanwege corona en ook om niet alleen in de derde week van september hierop de aandacht te vestigen, heeft ViV een aantal activiteiten over de rest van het jaar gepland. 

Zaterdag 25 september

In samenwerking met “Veenendalers voor Vrede” een ‘Walk of Peace’ een wandeling door het centrum van Veenendaal . We starten om 14.00 uur boven aan de Markt bij de Oude Kerk. Er zijn tijdens de wandeling rustmomenten, waarop mensen met verschillende achtergronden iets vertellen over hun leven, of over vrede.

Zondag 26 september

Lezing over “Ruth en een inclusieve samenleving” door Edwin Ruigrok (PAX)
Om 10.00 uur, gebouw Apostolisch Genootschap, Goudmos 2

U moet zich hiervoor aanmelden, via de link
https://veenendaal-wageningenapgen.boekeenbezoek.nl

Foto: Veenendalers Voor Vrede

In oktober/november zal er een vredesmaaltijd georganiseerd worden en wordt er een film getoond. Deze data worden nog bekend gemaakt via de media.

In december is er een lezing met als thema Kerst en Vrede

ViV hoopt u op een of meerdere van deze evenementen te kunnen begroeten. Zodra er meer informatie is wordt dit natuurlijk zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Kijkt u voor de laatste actuele zaken op https://vredesinitiatiefveenendaal.nl/

Reactie toevoegen

U bent hier