h

Einde van een tijdperk...

24 juni 2023

Einde van een tijdperk...

Foto: SP Veenendaal

Jan Breur kondigt afscheid aan

Het einde van dit politieke seizoen zal ook het einde van het raadslidmaatschap van SP-fractievoorzitter Jan Breur betekenen. Aan het eind van de raadsvergadering van 3 juli draagt hij zijn zetel over aan Sietse van der Bij. Op 14 september staat de gemeenteraad stil bij zijn afscheid.

Breur heeft meer dan 17 jaar in de gemeenteraad gezeten. In 2006 was hij de eerste SP'er die in de gemeenteraad van Veenendaal kwam; daarvoor was hij betrokken bij het opzetten van de Veense Jongerenraad. Sinds de verkiezingen van 2022 is hij het langstzittende raadslid, ook wel nestor genoemd. In die hoedanigheid trad hij verschillende malen op als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Eerder dit jaar is Breur gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht. Net als in de gemeenteraad van Veenendaal bemenst hij daar een eenpersoonsfractie. "Hoewel het zeker meerwaarde heeft om zowel in de gemeenteraad als in provinciale staten actief te zijn, is dat vooral aan te bevelen wanneer je in minstens één van beide gremia het comfort van een meerkoppige fractie hebt," schrijft hij in zijn ontslagbrief. "Maar aan het hoofd staan van twee eenpersoonsfracties, is simpelweg teveel voor één mens."

Ook wil Breur wat meer tijd en energie overhouden voor zijn gezin; hij heeft twee jonge kinderen.
"Tegen fractiegenoten die wat gas terug moeten nemen zeg ik vaak: Strijden voor de menselijke maat is betekenisloos als die niet ook voor jezelf geldt. Het wordt tijd dat ik naar mijn eigen advies ga luisteren," aldus Breur.

In de gemeenteraad zal Breur worden opgevolgd door zijn rechterhand, Sietse van der Bij.
Van der Bij is sinds 2016 actief als raadscommissielid. Volgens Breur is Van der Bij's stap naar het raadslidmaatschap meer dan verdiend: "In het werk dat hij verzet, doet hij niet onder aan een raadslid. Het is hoog tijd om hem de status en de verantwoordelijkheid die daarbij horen ook te gunnen."

Hoewel Breur het zomerreces formeel al ingaat als oud-raadslid, zal zijn feestelijke afscheid pas na de zomer plaatsvinden. Het ceremoniële deel van zijn afscheid vindt plaats in de raadsvergadering van 14 september; waar Breur dan aanwezig is als 'gast van de raad'.

Reactie toevoegen

U bent hier