h

Provinciale SP heeft aandacht voor Veenendaal bij begrotingsbehandeling

11 oktober 2023

Provinciale SP heeft aandacht voor Veenendaal bij begrotingsbehandeling

Rondweg Oost, snelbus Veenendaal - Amersfoort

Het is begrotingsseizoen in de Provincie Utrecht. Op 8 november nemen Provinciale Staten een besluit over de Programmabegroting. In voorbereiding daarop zullen de verschillende themacommissies hun licht over dit document laten schijnen.
Vandaag
(woensdag 11 oktober) was de commissie 'Milieu en Mobiliteit' aan de beurt; de SP heeft daarbij aandacht gevraagd voor verschillende Veense thema's.

In tegenstelling tot wat gehoopt werd, is deze begroting nog geen beleidsmatige vertaling van het onlangs besproken Coalitieakkoord. Deze zal later volgen. "De fractie van de SP kijkt hiernaar met toenemende reikhalzendheid uit," aldus fractievoorzitter Jan Breur.

Rondweg Oost

In de begroting staan enkele regels opgenomen over de voorgenomen verbreding van de Rondweg Oost in Veenendaal. Breur wees Gedeputeerde Van Schie erop dat de problemen bij de Rondweg niet zozeer zijn gelegen in de breedte van de weg, maar in de ontsluiting van de wijk. "Ik hoop dat de verdiepte kruising Prins Clauslaan verlichting zal bieden, maar eer die er ligt zijn we een paar jaar verder. Heeft het College deze situatie in de kijker?" Vroeg Breur.
Van Schie antwoordde dat hij zich bewust is van de situatie in Oost, maar dat de verdieping van de Prins Clauslaan - door onder andere de stikstofproblematiek - op zich laat wachten.

Snelbus Veenendaal - Amersfoort

Wat dan weer niet in de begroting stond, is de snelbusverbinding Veenendaal - Amersfoort. Een verbinding waar de SP zich hard voor heeft gemaakt, en die in de Rijnpost werd aangekondigd als een upgrade van lijn 280. Alle reden dus voor de SP, die hierover toezeggingen had ontvangen, om te vragen hoe het ermee stond.
De Gedeputeerde antwoordde dat het onderzoek naar deze upgrade zich nog in de planfase bevindt. Het is wel zeker de bedoeling dat die snelle busverbinding er komt, maar het gaat niet zo snel als in de media werd gesuggereerd.
Het is wellicht niet zo snel als wij graag zouden zien, maar het glas is halfvol: de snelbus is in ieder geval nog niet uit beeld verdwenen.

Vervolg

De komende week in het herfstvakantie, maar op woensdag 25 oktober wordt de begroting nog besproken in de commissies 'Ruimte, Groen, Water en Wonen' en 'Bestuur, Economie en Middelen' worden besproken. Hier zullen namens de SP respectievelijk Tim Schipper en Dane Harris hun licht over (hun onderwerpen in) de begroting laten schijnen.

Op 8 november in Veenendaler en fractievoorzitter Jan Breur weer aan zet.
Dan wordt de begroting ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Over eventuele wijzigingsvoorstellen op- en moties naar aanleiding van de begroting wordt dan ook gestemd.

WORDT VERVOLGD...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier