h

Barbara Passchier

Ik ben Barbara Passchier en ben inmiddels zo'n 9 jaar lid van de SP. Ik ben ruim tien jaar werkzaam in de kinderopvang als pedagogisch medewerker. De afgelopen drie jaar heb ik mij daarnaast gestort op de opleiding Toegepaste Filosofie, met Beleid & Bestuur als afstudeerrichting. Ik hoop daar binnenkort ook werk in te vinden.

Tijdens mijn stages, tijdens mijn werk en in mijn vrije tijd hield/houd ik mij veel bezig met de onderwerpen emancipatie en diversiteit.
Ik hecht veel belang aan de waarden van de SP; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daarnaast is voor mij rechtvaardigheid heel belangrijk. Ik heb mij wel eens afgevraagd waarom dat nou specifiek zo belangrijk voor mij is. Het is niet makkelijk om dat te beantwoorden, maar dit weet ik wel: Niemand op deze wereld heeft er om gevraagd geboren te worden, we kunnen niet kiezen waar en in welke situatie we ter wereld komen, toch zullen we het met elkaar moeten zien te redden.

Ik denk dat er voor het uitdragen van de vier genoemde waarden meer nodig is dan de verdeling van geld en hulpmiddelen. Vaak moeten we ook ons denken, praten en handelen kritisch onder de loep nemen om iets te veranderen en om recht te doen aan de verschillende mensen in de samenleving. Ik ondersteun de SP hierin graag door informatie te verzamelen en interpreteren, door hierover te praten en te schrijven, en door waar nodig actie te ondernemen.

U bent hier