h

N233: Wie komt er over de brug?

Foto: Hans Hoksbergen

Al jarenlang wordt er in de provincie gediscussieerd over de Rijnbrug. Nu lijkt het besluit hierover eindelijk te komen. Op de peilers van de huidige brug wordt het wegdek verdubbeld naar 2x2-baans, zo is het plan van het provinciebestuur. De provincies Utrecht en Gelderland betalen dan allebei de helft. Het plan is echter minder goed dan het lijkt. 

Want er is niet onderzocht of de peilers dit bredere wegdek – en bijkomend verkeer – wel aan kunnen. Een motie die de SP indiende, om dit alsnog na te gaan, kreeg geen meerderheid in de Provinciale Staten van Utrecht. Het provinciebestuur– een coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks – geeft meer om prestige, dan om zorgvuldigheid.

De SP maakt andere keuzes en wil passende en betaalbare oplossingen.
Daarbij is ze steeds vaker succesvol. Voor de fietstunnel bij Achterberg vraagt de provincie een bijdrage van 5 miljoen van de gemeente Rhenen. De SP wilde deze bijdrage drastisch te verminderen naar 2,4 miljoen; het werd uiteindelijk 3 miljoen.

Stop de verspilling!

Verderop aan de N233, in Veenendaal, verzet de SP zich tegen de plannen – en hoge kosten – voor de verbreding van Rondweg Oost. De plannen daar verbeteren de doorstroom niet, maar kosten bakken vol geld. Uw belastingcenten.

Deze houding van het Utrechtse provinciebestuur  zien we vaker. Ook bij de Uithoflijn in Utrecht, de Westelijke Ontsluiting bij Amersfoort en Rondweg Oost in Veenendaal zien we dat de plannen onvoldoende zijn doordacht of doorgerekend. En daardoor ook steeds onnodig duur uitvallen, waardoor er bakken vol belastinggeld verspild worden. Want uiteindelijk betaalt u de prijs.

Op 4 februari, tijdens een spoeddebat, diende de SP een motie van wantrouwen in tegen verspilzucht van de provinciale VVD bestuurder Dennis Straat. Deze motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen noch van vrijwel alle oppositiepartijen. Zij hechten meer waarde aan goede relaties op het Provinciehuis dan aan deugdelijk beheer en gebruik van het door u opgebrachte belastinggeld!

Stop de verspilling!

Stem daarom 20 maart SP.

Filmpje Rijnbrug

Filmpje Rondweg Oost

Thema-avond verkiezingen

Verkiezingspagina

Programma

Kandidaten

provincieutrecht.sp.nl

U bent hier