h

Paarse vrijdag

Op paarse vrijdag dragen mensen - met name scholieren en studenten - paarse kleding om solidariteit uit te dragen met LHBTQIA+ mensen. 

Scholen zijn vaak nog geen veilige plek voor LHBTQIA+'ers. Er is pestgedrag, er zijn negatieve reacties op hun identiteit/geaardheid, en LHBTQIA+ scholieren hebben vaak een minder goede band met hun leerkracht(en).
Deze onveiligheid kan leiden tot extra spijbelgedrag en psychische klachten.
Het aantal LHBTQIA+ jongeren dat een poging tot suïcide heeft gedaan is bijna 5x zo hoog als onder cis/heterojongeren. Er is een wetenschappelijk verband aangetoond tussen pestgedrag en de hoge zelfdodingscijfers onder LHBTQIA+ jongeren.

Alle reden dus om solidariteit te tonen EN om je in te zetten voor veilige scholen.

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele samenleving en de afwezigheid van elke vorm van discriminatie en achterstelling.

Daarom moeten wij ons blijven uitspreken tegen homo- en transfobie.
Op Paarse Vrijdag - en op alle andere dagen van het jaar.

U bent hier