h

Stop oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt!

Foto: SP Veenendaal

BESCHERM WERKNEMERS DOOR REGULERING

Wie permanent in Nederland leeft, kan van het minimumloon nauwelijks een gezin onderhouden. Zeker niet met de fors stijgende energierekening, zorgpremie en btw. Door de flexibilisering van arbeid en loondump worden de lonen al jaren laag gehouden.  Ondanks vele mooie woorden, stijgen de lonen in Nederland onvoldoende en dreigen dit jaar weer veel mensen nauwelijks te profiteren van de gigantische economische groei. Dit terwijl de winsten van bedrijven en aandeelhouders hoger zijn dan ooit. 

Dit treft alle werknemers, ongeacht hun afkomst. Want niet alleen hier zien we de gevolgen van deze georganiseerde uitbuiting. De uitzendbureaus die hier Poolse krachten aan het werk hebben, halen in Polen weer werknemers uit Oekraïne. Dit mechanisme maakt het niet beter voor de werkende mensen hier, in Polen of in Oekraïne.
In Letland is eenderde van de jongeren is uit het land vertrokken. Jongeren die in Letland werden opgeleid, werken in Nederland voor het minimumloon. Malafide werkgevers en uitzendbureaus weten daar ook weer een flinke som van terug te halen door de hoofdprijs te vragen voor gebrekkige huisvesting. Het is voor eerlijke werkgevers in Nederland en in Nederland ingezeten werknemers onmogelijk om tegen dit soort praktijken op te concurreren.

REGULERING: ECHTE SOLIDARITEIT

Het is kwalijk dat de ambities van voormalig Eurocommissaris Frits Bolkestein – een haast oneindig reservoir aan goedkope arbeiders teneinde de lonen te drukken – door met een vals beroep op solidariteit worden verdedigd. Deze oneerlijke concurrentie moet stoppen. Echte internationale solidariteit bestrijdt uitbuiting, ontwrichting en verdringing hier én daar, en stopt de concurrentie op onze arbeidsvoorwaarden die door Brussel is gestart. Daarom pleit de SP al jaren voor een vergunningplicht voor uitzendbureaus zodat we malafide bureaus eindelijk kunnen aanpakken. Daarnaast moeten we arbeidsmigratie beter reguleren om grootschalige uitbuiting en verdringing te voorkomen. Zonder regulering van de arbeidsmigratie weten we niet waar en hoeveel arbeidsmigranten in Nederland wonen en werken. Dat maakt inspecteren op uitbuiting lastig en integratie van nieuwkomers nagenoeg onmogelijk. Ook daarom moet Nederland weer zeggenschap krijgen over wie hier komt werken en onder welke voorwaarden. Alleen dan kunnen we uitbuiting en druk op de lonen voorkomen.

LONEN OMHOOG!

Er dient een einde te komen aan de subsidiemaatregelen en fiscale routes waardoor lonen kunstmatig laag blijven. De lonen in Nederland moeten juist omhoog. Ging in de jaren zeventig nog 92 cent van elke verdiende euro naar werkenden, inmiddels is dat nog maar 74 cent.  Na veertig jaar is het voor werkenden hoog tijd om hun eerlijke deel op te eisen. De bedrijven kunnen hun torenhoge winsten nooit maken zonder het werk van de werknemers. Het is dus volkomen terecht dat ze daar een fatsoenlijk loon voor terugkrijgen. Het moet vanzelfsprekend worden dat als de economie groeit, iedereen daar voordeel van heeft in plaats van alleen de mensen die het toch al goed hebben.

23 MEI: VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

Op 23 mei vinden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Hier kunt u een stem uitbrengen tegen uitbuiting en eerlijke concurrentie, en voor een fatsoenlijk loon. 
Stem daarom SP en breek de macht van Brussel!


Deze tekst is op een pamflet uitgedeeld tijdens een actie op 1 mei, in het kader van de Dag van de Arbeid. Een verslagje van deze actie leest u HIER.

U bent hier