h

Toekomst

De politiek en dus ook de SP mag zich niet beperken tot zaken die vandaag aan de orde zijn, maar moet zeker ook stappen zetten waardoor Veenendalers én hun (klein)kinderen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Wat ons betreft betekent dat meer aandacht voor:

Winkelhart Veenendaal

Veenendaal kampt als gevolg van de crisis nog steeds met een grote leegstand in het centrum. Bovendien toont onderzoek aan, dat het fenomeen “winkelcentrum” zijn beste tijd gehad heeft: mensen willen beleving en juist snuffelen in achterafstraatjes bij kleine, haast hobbymatige winkeltjes. Veel van deze winkels in de buitengebieden zitten daar heel bewust. Wat de SP betreft bouwen wij in het centrum en de Brouwerspoort niet klakkeloos af wat voor de crisis is bedacht, maar bezinnen we ons eerst op een toekomstgerichte functie en inrichting van ons centrum voordat wij daarin verder investeren.

Duurzame energie

Duurzaam gewonnen energie (uit zon, water, wind of aardwarmte) op een schaal die te klein is voor de grote energiebedrijven, maar wel voldoende groot voor steden of stadswijken, komt steeds meer voor. Wat de SP betreft worden -rekening houdend met de fouten, die in het verleden bij DEVO (Duurzame Energie Veenendaal Oost) gemaakt zijn- in Veenendaal dergelijke duurzame energieprojecten opgezet. Zodoende beperken we onze afhankelijkheid van grote, commerciële aanbieders en hebben we meer keuze t.a.v. de duurzaamheid. In dit beleid past ook, dat de verplichte aansluiting op het gasnet snel uit de bouwverordening wordt gehaald.

Energielabels

De SP vindt, dat duurzaam en energiezuinig bouwen en renoveren moet worden gestimuleerd. Voor ons betekent dit bij nieuwbouw 'energieneutraal' bouwen en bij renovatie een verbetering van het energielabel met tenminste 3 klassen of tot het hoogste label als dit minder stappen betreft.
De SP wil, dat de gemeente isolatie en duurzame energieopwekking voor particuliere woningen bevordert en dat woningcorporaties meer en sneller werk maken van deze maatregelen bij de bestaande huurwoningen.

Minder verspilling

Behalve scheiden van afval is het met het oog op duurzaamheid ook belangrijk om de hoeveelheid afval zoveel mogelijk terug te dringen. Dit kan, door producten bewuster te verpakken, door meer dingen te hergebruiken, door minder voedsel weg te gooien, etc.
De SP is daarom vóór de bewustmaking van verspilling door het wegwerpen van voedsel, vóór de strijd tegen de milieubelastende verpakking, vóór het promoten van compostbakken en vóór kringloopwinkels. Ook alle andere ideeën om afval te beperken en/of materialen te hergebruiken moeten serieus worden bestudeerd. Het einddoel is wat ons betreft een circulaire economie.

Vervoer

Wat de SP betreft bevorderen we elektrisch rijden waar we dit kunnen, zowel voor auto’s als voor scooters en fietsen. Dit levert voordelen op in de vorm van een betere luchtkwaliteit met minder fijnstof.
Voor de gemeente betekent dit dat een uitgebreid actief beleid t.a.v. openbare oplaadpunten moet worden gestart waarbij uiteraard zowel de geleverde stroom als het gebruik van de (auto)parkeerplaats betaald moet worden.

Sportaccommodaties

Gezien het ambitieuze energiebeleid van de gemeente Veenendaal verwacht de SP, dat ook de sportverenigingen zullen bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. Om energieneutraal bouwen door sportverenigingen te stimuleren wil de SP het bestaande subsidiebeleid voor sportgebouwen in deze richting aanpassen.

Gezondheid

Sport en gezonde voeding bevorderen de volksgezondheid. Volgens de SP zijn daarom promotie en financiële ondersteuning van activiteiten, die gericht zijn op meer sportdeelname en/of gezonder voeding, een wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk beleid.

Foto: Baukje Hiemstra

U bent hier