h

Winkelen in Veenendaal

Stop leegstand in 't Dorp

Veenendaal heeft, met name in het kernwinkelgebied – 't Dorp – een enorme winkelcapaciteit. In tijden van crisis wellicht een (te) grote capaciteit, gezien de grote hoeveelheid leegstaand winkeloppervlak. Daarom moet er flexibel kunnen worden omgesprongen met bestemmingen. Een pand met winkelbestemming moet ook kunnen fungeren als expositieruimte, horecagelegenheid of ontmoetingsplaats.

 

Maak een park van het Stempel

Op de plek van het oude postkantoor en dienstencentrum ligt nu een braakliggend terrein, omheind door bouwschuttingen, te doen alsof het bouwgrond is. Door van dit terrein een (tijdelijk) park te maken, kan het kernwinkelgebied een mooie, groene entree krijgen. De projectontwikkelaar die deze grond nu bezet houdt, moet hiertoe bewogen worden.

 

Winkelen in de wijken

Behalve het Dorp, kent Veenendaal ook de nodige wijkwinkelcentra. Voor de SP is het een must dat het aanbod in deze wijkwinkelcentra uitgebreid en divers is, zodat iedereen voor de belangrijkste zaken terecht kan in de eigen wijk. Vooral voor mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen en gehandicapten, is dat erg belangrijk. Niet alleen is het van belang dat deze centra een compleet aanbod hebben; ook moet het er veilig zijn. Bevoegd en aanspreekbaar toezicht is hierin onontbeerlijk.

 

Cultuur in winkelgebieden

Culturele uitingen in de winkelgebieden vergroten de aantrekkingskracht die deze centra hebben. De SP moedigt uitbreiding van het cultuuraanbod in het Dorp en in de wijkwinkelcentra daarom van harte aan. Deze uitingen kunnen bijvoorbeeld vorm krijgen in de kunst in de openbare ruimte, in interessante architectuur en in de kleinkunst cq performance art.

 

Groen in winkelgebieden

Net als cultuur, kan ook groen de winkelgebieden aantrekkelijker maken. De hoeveelheid groen in winkelgebieden mag, met oog voor de toegankelijkheid, omhoog. Hierbij moet het niet gaan om saaie, onderhoudsarme struikjes of grasveldjes, maar mooi, hoogwaardig groen.

 

Geen draagvlak, geen koopzondag

De mogelijkheid om winkels te openen op zondag brengt het risico met zich mee dat het alsnog niet de winkelier is die over zijn zondag beschikt: onder concurrentiedruk of dwang van franchisegever of pandeigenaar opent de winkelier misschien zijn/haar deuren zonder dit zelf te willen. Terwijl de winkelier toch zelf dient te beschikken over zijn zondag. Invoering van koopzondagen kan pas worden ingevoerd nadat draagvlak onder winkeliers en
winkelpersoneel is aangetoond.

U bent hier