h

Wonen, Werken en Welvaren

Ook aan onze 'bruisende leefstad' is de crisis niet voorbij gegaan. Het neoliberale beleid dat de afgelopen decennia de boventoon voerde in Europa, maakt dat er minder gebouwd wordt, minder werk is, minder wordt geconsumeerd. De economie zit in het slop – ook in Veenendaal. Het is zaak om de klappen zoveel mogelijk op te vangen en zo goed mogelijk door de crisis te navigeren. Daar moet iedereen zijn
steentje voor bijdragen; niet in de laatste plaats de gemeente zelf.

U bent hier