h
Verkiezingsprogramma 2022

4. Onze speerpunten voor Veenendaal tot 2026

Hoewel het in Veenendaal vrijwel onmogelijk is om bestaand beleid te wijzigen (5) blijft de SP hiernaar streven op grond van haar basisregels.  

De terreinen, waarin wij het meeste energie zullen steken, zijn: 

  1. meer betaalbare (sociale) woningen voor de gewone Veenendalers;
  2. goede zorg en welzijnsvoorzieningen volgens de menselijke maat;
  3. een fijne, veilige leefomgeving met goede voorzieningen en voldoende werkgelegenheid;
  4. een snelle verduurzaming van Veenendaal waaraan ieder naar vermogen bijdraagt;
  5. verbetering van de bestaande cultuurvoorzieningen; 
  6. bevordering van de openbaar vervoersvoorzieningen in Veenendaal en in de regio;
  7. een eerlijke, betrouwbare en behulpzame overheid.

Om onze idealen en ideeën te kunnen realiseren hebben wij hulp nodig. Uw hulp!  Dat kan door op woensdag 16 maart 2022 op de SP (lijst 9) te stemmen.

Strijd mee, stem SP


5) Omdat de verdeling van het beschikbare budget per raadsperiode van 4 jaar op hoofdlijnen wordt vastgelegd in het  “raadsprogramma” en hieraan naar de mening van de SP veel te krampachtig wordt vastgehouden. Hierdoor ontbreekt de flexibiliteit  om verandering van omstandigheden en/of misrekeningen in de planning op te vangen. Dat maakt, dat de situatie zich kan voordoen,  dat er geen geld voor een noodzakelijke wijziging van beleid is omdat er op andere beleidsterreinen niet bezuinigd ‘mag’ worden.

 

U bent hier