h

KOMENDE PARTICIPATIEWET WORDT RAMP

28 mei 2014

KOMENDE PARTICIPATIEWET WORDT RAMP

Afgelopen maandag 19 mei is ons tweede kamerlid Sadet Karabulet in Veenendaal geweest om met de mensen van IW4 te praten over de participatie wet.

Deze wet zal als het tegenzit vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn. Het is de bedoeling van de participatiewet dat mensen in de bijstand, wajongers en wsw ers een grotere kans krijgen  reguliere baan het werk te komen.
De SP denkt dat dit een drama wordt.

Ten eerste is de wet bedacht toen er krapte op de arbeidsmarkt was. Maar dat is nu niet meer. Er is grote werkloosheid en bovendien zijn er door de verhoging van de pensioenleeftijd meer dan zestigduizend mensen meer op de arbeidsmarkt.
Verder is er door automatisering weinig vraag naar werk waar deze doelgroep geschikt voor is. Nu al wordt het werk van laag opgeleiden gedaan door mensen met een middelbare of hogere opleiding.
En als laatste is de maatregel om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen een lachertje. Bedrijven met meer dan vijfentwintig man personeel krijgen een soort van boete als zij de arbeidsgehandicapten niet in dienst nemen. Juist in het Noorden, Oosten en Zuiden van het land, waar veel arbeidsgehandicapten zijn, zijn er bijna alleen maar bedrijfjes met minder dan vijfentwintig man personeel.

 

Wat zijn de gevolgen

Er wordt door de overheid een tegenprestatie verwacht van arbeidsgehandicapten, terwijl er geen banen zijn. Deze mensen worden door de overheid weggezet als lijntrekkers. De maatschappij zal hard op hen reageren. Bovendien zullen bijstandsgerechtigden en Wajongers die kunnen werken, gekort worden op hun uitkering. En de laagopgeleiden krijgen op de arbeidsmarkt concurrentie van de uitkeringsgerechtigden.
Verder zijn de gemeenten door de decentralisatie verantwoordelijk  voor het sociale domein, waardoor zij in de financiële problemen kunnen komen te zitten.
 
Deze wet wordt een ramp,  De mensen zullen hun vertrouwen in de politiek helemaal kwijtraken.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier