h

Leuzen - XXXVI

19 oktober 2015

Leuzen - XXXVI


VOOR EEN DEMOCRATIE IS EEN
PARLEMENT VAN BELANG,
MAAR DE JOURNALISTIEK IS NOG VEEL BELANGRIJKER.


Afgelopen vrijdag vierden we het tweehonderd jarig bestaan van onze democratie. Dezelfde week las
ik in de krant dat besturen bijna onmogelijk geworden is. Twaalf burgemeesters stapten op en er ontstaat een enorme versplintering in de politieke partijen.
Oud-minister Remkes gaf aan dat er sprake is van enorme kippendrift in de lokale politiek, met als gevolg
polarisatie in plaats van een probleemoplossende houding.
Marc Chavannes gaf afgelopen zaterdag in zijn laatste artikel voor het NRC een analyse van onze democratie en een richting hoe het anders kan.

In 2006 keerde Chavannes als buitenlandcorrespondent terug naar Nederland. Het viel hem op dat het politieke klimaat veranderd was. In den Haag is het Staatsrecht overgenomen door bestuurskunde. De politici zijn managers geworden met “lichtbruine puntschoenen” en de idealen en principes zijn vervangen door efficiency.
Door deze ontwikkelingen zijn de verschillen tussen de politieke partijen afgenomen. Het is dan ook gemakkelijk een kabinet VVD/PvdA te vormen. Dit betekent wel dat
de politiek steeds ongeloofwaardiger wordt.

Zo zijn er veel publieke diensten die vermarkt zijn. Denk aan de NS, KLM, ABN Amro. Dit is allemaal op het korte termijn voordeel gericht. Echter; zodra deze geprivatiseerde bedrijven in moeilijkheden komen, worden ze geholpen door de overheid.
Verder zijn er in de loop van de tijd allerlei adviesraden afgeschaft of samengevoegd.
En inspectiediensten zijn nauw verweven met de
ministeries en daardoor minder onafhankelijk.

Meer democratie en minder politiek, dat is wat de Nederlanders willen. De journalistiek is hierbij van groot belang. Marc Chavannes ziet de rol van de journalistiek om erop gericht te zijn de ambities van en de werkelijkheid achter den Haag te achterhalen en te
verhelderen. Want democratie bestaat bij de gratie van de publieke controle.
Volgen Chavannes is er reden voor optimisme. Want steeds meer Nederlanders veroveren hun leven en hun democratie terug op de politiek.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier