h

Toespraak afdelingsvoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

27 oktober 2015

Toespraak afdelingsvoorzitter, Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Hieronder de toespraak van de afdelingsvoorzitter, zoals voorgedragen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober jongstleden.


In de mediaberichten over het geschil tussen SP Veenendaal en Jaap Pottjewijd is meerdere malen de indruk gewekt als is de SP een gesloten familieclan, waarin geen ruimte is voor anderen. Ik wil dit hier graag ontkrachten.

Het hoogste orgaan binnen de afdeling bent u, de leden.
De leden kiezen een bestuur, dat uit minstens 5
mensen bestaat. Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 leden, te weten ik, als voorzitter, Toke van de Rovaart als organisatiesecretaris, Nico van Ginkel als penningmeester, Charlotte Passcher en Emile Ike als algemeen bestuurslid en Jan Breur, als vertegenwoordiger van de fractie. Dat Jan en ik zoon en moeder zijn speelt in onze functie als bestuurslid geen rol.

Dat ik voorzitter ben is min of meer toevallig. Wel wil ik benadrukken dat dit op volkomen democratische wijze gebeurd is, met in achtneming dat u als leden het hoogste orgaan bent.

In 2013 melde zich iemand die aanvankelijk het wel
zag zitten om voorzitter te worden. Helaas gaf hij in oktober van dat jaar aan dat hij hiervan afzag.
Omdat er verder geen mensen zich gemeld hadden, was het bestuur genoodzaakt binnen haar kring iemand te vragen. Ik zat destijds een jaar in het bestuur als organisatie secretaris. Ik heb mij toen kandidaat gesteld voor voorzitter en u, de Ledenvergadering, heeft mij in november van dat jaar gekozen.

Ik zie het als mijn voornaamste taak als voorzitter om de
organisatie van onze afdeling goed van de grond te krijgen. U hebt de afgelopen twee jaar gemerkt dat we u via een leden enquête gevraagd hebben mee te doen met onze activiteiten. En dat we u via de website en het inlegvel zoveel mogelijk op de hoogte houden van wat we doen en u vragen mee te helpen. Want het is uw afdeling.
Verder ben ik actief in de kerngroep. Ik help mee folderen, ik sta in het centrum, ik doe mee met acties , help mee met enquêtes en help mee met het organiseren van openbare avonden.
 

Het politieke gedeelte laat ik over aan de fractie. Daar bemoei ik me zo weinig mogelijk mee. In de maandelijkse bestuursvergadering worden we als bestuur op de hoogte gehouden door Jan.

De fractie wordt ondersteund door een viertal
vrijwilligers. Zij helpen de onderwerpen voor de raad goed voor te bereiden. Eén van die vrijwilligers is Jan's vader, Ary Jan Breur. Als econoom en volkshuisvester, die al meer dan twintig jaar actief is in Veenendaal neemt hij de nodige expertise en ervaring mee.
De notulen worden, in tegenstelling tot wat de media beweren, niet verzorgd door Jan's vrouw, maar door Walter Siemons – één van de vier vrijwilligers. Jan's vrouw Barbara is niet actief voor de fractie.

Samengevat: In het bestuur zijn Jan en ik twee van de
zes mensen. Bij de besluitvorming speelt het feit dat wij ook moeder en zoon zijn geen rol. We vormen het team met zijn allen; Jan en ik zijn hierin maar een klein onderdeel van.
In de fractie zijn twee raadsleden en een groep van vier mensen die de fractie ondersteunt.
Ook hier speelt het feit dat vader en zoon samen in
de fractie actief zijn geen rol. Net als in het bestuur zijn de 'Breuren' slechts een klein onderdeel van een zeer divers team.

Als SP Veenendaal vinden we, dat hier doelbewust maar onnodig en zonder aanleiding met modder is gegooid. Dit is stuitend, en wij keuren het ten zeerste af. De SP is een open partij, en het is juist het streven van dit bestuur geweest om een zo groot en divers mogelijke actieve ploeg te vormen. In de partij gaat het om je inzet, niet om je bloedlijn.

Tot zover. Ik hoop dat het voor u duidelijk is dat SP Veenendaal een open afdeling is, waarin iedereen kan mee doen, en waar op democratische wijze besluiten worden gevormd.

Baukje Hiemstra
Afdelingsvoorzitter

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier