h

Uitspraak Algemene Ledenvergadering, 26 oktober; mbt vertrek Jaap Pottjewijd

27 oktober 2015

Uitspraak Algemene Ledenvergadering, 26 oktober; mbt vertrek Jaap Pottjewijd

Hieronder de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal, bijeen op 26 oktober, zoals verwoord in een brief aan Jaap Pottjewijd.


Veenendaal, 26-10-2015

Geachte heer Pottjewijd,

Op de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal van 26 oktober jl. hebben het bestuur en de fractie toelichting gegeven aan de leden, over de breuk met u, het raadslid dhr H.J. Pottjewijd.

De leden concluderen dat de breuk de keuze was van dhr. H.J. Pottjewijd; niet van het bestuur of de fractie. De leden zijn van mening dat het bestuur en de fractie correct hebben gehandeld in het ontstane conflict met dhr. H.J. Pottjewijd.
De leden verzoeken dhr. H.J. Pottjewijd de door hem ingenomen zetel terug ter beschikking te stellen aan de partij. Dit is conform de verklaring die u, dhr H.J.
Pottjewijd heeft ondertekend bij uw kandidaatstelling tot raadslid van de SP. Daarenboven heeft de kiezer haar mandaat gegeven aan de SP; niet aan de persoon dhr. H.J. Pottjewijd. De Algemene Ledenvergadering attendeert u erop, dat de kiesdeler maarliefst 896,91 betrof; het aantal stemmen dat op u is uitgebracht is slechts 22. De leden achten het een aantasting van de democratische waarden, indien u de raadszetel die u gedurende het afgelopen jaar in bruikleen had, niet retourneert aan de partij aan wie deze zetel toebehoort.

De Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal dringt er bij u aan om vóór woensdag 28 oktober 2015 om 20:00u gehoor te geven aan dit verzoek.

Is getekend,

B. Hiemstra, afdelingsvoorzitter

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier