h

Hokjesgeest

28 april 2018

Hokjesgeest

Afgelopen woensdag heb ik via de webcam naar de raad gekeken.

Er vielen mij natuurlijk heel veel zaken op. Bijvoorbeeld mevr.Hollander die een maand eerder als wethouder afscheid neemt dan de rest van de wethouders. Ik begrijp eigenlijk niet waarom de termijn niet netjes afgemaakt wordt. Welke urgentie is hiervoor?
Maar goed, er hoeft geen nieuwe wethouder benoemd te worden voor deze waarschijnlijk laatste vergadering in deze huidige setting. Gelukkig maar, want voor de raad aan de vergaderstukken toe kon komen werden er eerst ook nog de schaduwraadsleden geïnstalleerd. Voor de SP zijn dit Sietse van der Bij, Enna van Duinen en Ary Jan Breur.

Foto: Cor van Londen

Er werd in de raadsvergadering onder anderen gesproken over de WMO, over parkeerbeleid, over energie en Foodvalley.
Waar ik bij de vier linkse partijen vooral empathie proef voor de bewoners, zijn de partijen aan de rechterkant vooral stug bezig met wetjes en regels. Bijvoorbeeld over de flexibilisering van de zorg.
De zorgvrager mag zijn zorguren naar eigen wens invullen. Volgens de wethouder een service naar de zorgvrager toe.
Ik werk met mensen die zorg nodig hebben. Deze mensen zijn vooral gebaat bij structuur en vaste medewerkers. En ik hoor verhalen van irritatie en frustratie als de vakantieperiode is aangebroken
Omdat er dan voortdurend gewisseld wordt.
"Geen probleem," zegt de wethouder. "We zien erop toe dat de zorgdoelen behaald worden. De zorgaanbieder moet maar voor een oplossing zorgen."
En ondertussen wordt er natuurlijk gekeken naar een zo goedkoop mogelijke aanbesteding.

Maar wat mij gisteravond het meest heeft getroffen,  was de motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend door dhr Çoban van Denk.
In deze motie wordt gevraagd de om de staatssecretaris op te roepen om onze Afghaanse burgers niet uit te zetten. Hun thuisland wordt door de Global Peace Index als zeer onveilig bestempeld en de Verenigde Naties hebben aangegeven dat dit land in oorlog is.

Werkelijk verbazingwekkend was de inbreng van de VVD bij monde van Dylan Lochtenberg, ons beoogd wethouder, en met hem die van dhr. Van Iperen van de SGP
"Wij gaan hier over de lokale politiek. In het midden van deze zaal ligt een matje met de afbeelding Veenendaal. Daar ligt onze taak. We hoeven hier geen Tweede Kamertje te spelen," was de strekking van hun verhaal. Ongelooflijk, wat een hokjesgeest.
Alsof wij niet het recht hebben om onze bezorgdheid uit te spreken naar onze landelijke volksvertegenwoordigers!

Stel je voor: Ik zie als voetganger een auto achteruit rijden, waarachter een kind zich heeft verstopt. Ik ben voetganger. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor die achteruitrijdende auto. Stel je voor dat ik die automobilist niet waarschuw en het kind wordt overreden? Mijn geweten zou me in ieder geval veroordelen tot dood door schuld.
De raadsleden van VVD, SGP, Pro Veenendaal, Lokaal Veenendaal en D66 echter wassen hun handen bijvoorbaat in onschuld als het om Afghaanse vluchtelingen gaat. Hun lot is niet het pakkie-an van de Veense raad, aldus deze partijen.

Gemeente van Veenendaal, laat zo snel mogelijk een matje maken met de afbeelding van onze aarde erop. Zodat onze raad de verantwoordelijkheid niet kan afschuiven en weet dat Veenendaal onderdeel van de wereld is en daarin ook haar verantwoordelijkheden draagt.

Reacties

Dit is typisch Veenendaal.

Top, Boukje, helemaal mee eens! Laten we er met elkaar naar streven van onze wereld een leefbare, prettige plek te maken. Kortom respecteer elkaar, verdiep je in een ander en gun elkaar ook ruimte voor een goed leven.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier