h

Meldpunt Sociaal Domein

Deel hier uw verhaal

Op 23 januari is het integrale beleidskader voor het sociale domein vastgesteld in de gemeenteraad. Hierin staat het beleid geschreven voor mensen met een hulpvraag in het kader van de WMO, de participatiewet, schuldhulpverlening en de jeugdwet.

Omdat de gemeente uitgaat van 'zelfredzaamheid' en pas hulp biedt als mensen 'door het ijs zakken', is de SP bang dat Veenendalers niet de hulp krijgen die nodig is - of pas geholpen worden als het eigenlijk al te laat is.
Daarom houden wij graag de vinger aan de pols.

Wij willen graag weten: wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Bent u tevreden, of moet het beleid worden bijgestuurd of aangepast? Wij bieden u graag de mogelijkheid om uw ervaringen met ons te delen.

Meerdere antwoorden mogelijk.
Geef hier aan wat uw ervaringen zijn, of u vindt dat u goed geholpen bent, of u vindt dat er iets beter kan, etc.

uw gegevens

U kunt uw verhaal natuurlijk anoniem houden. Maar als u uw naam en/of contactgegevens invult, kunnen wij u (desgewenst) verder helpen via onze hulpdienst. Ook kunnen wij u rechtstreeks op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Indien u hier geen behoefte aan heeft, hoeft u onderstaande velden niet in te vullen.

Meerdere antwoorden mogelijk

Hartelijk dank voor uw verhaal

Dankzij uw verhaal hebben wij een beter beeld van de staat van het sociale domein. U hebt geholpen bij de kwaliteitsbewaking van het beleid.

Om uw verhaal in te zenden, drukt u op de rode knop (indienen) onderaan de pagina.

Foto: SP Veenendaal

Wilt u dat iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare zorg?
Steun dan ook de actie voor een Nationaal ZorgFonds.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier