h

Renswoude kiest voor zelfstandigheid

11 oktober 2007

Renswoude kiest voor zelfstandigheid

Renswoude kiest voor zelfstandigheid; als dat niet kan, voor zelfstandig onderdeel van Veenendaal of Barneveld

Het college van Burgemeester en Wethouders van Renswoude stelt de gemeenteraad voor vast te houden aan de zelfstandigheid van Renswoude. De uitslag van het referendum (98% voor bij een opkomst van 84%) was overduidelijk. Daarnaast heeft B&W gekeken naar een groot aantal criteria. Alles afwegende is de conclusie dat Renswoude de komende tien jaar nog prima zelfstandig kan functioneren.

B&W geeft ook een visie op langere termijn. Daarbij staat het belang van de inwoners voorop. Die hebben duidelijk aangegeven veel waarde te hechten aan korte lijnen met het bestuur en aan zelfstandigheid bij het besturen van de gemeenschap. Uitsluitend als zelfstandigheid zonder meer van Renswoude niet behouden kan blijven, gaat de voorkeur van B&W uit naar Renswoude als deelgemeente van Veenendaal of Barneveld of naar verregaande samenwerking met een van deze buurgemeenten, waarbij Renswoude weliswaar een zelfstandige gemeente
blijft, maar de ambtelijke werkzaamheden grotendeels worden uitgevoerd door Veenendaal of Barneveld (het model Ten Boer).
Vanuit deze visie op langere termijn wijst B&W een RSW-fusie af. Ook gefuseerd blijft RSW de kleinste gemeente van de regio. Het is dan ook de vraag hoe duurzaam RSW is en of niet binnen tien jaar weer een herindeling aan de orde zal zijn. Daarnaast is de meerwaarde van RSW voor de inwoners van Renswoude volgens B&W niet aangetoond. Zodra het noodzakelijk is zal Renswoude gaan overleggen met Veenendaal en Barneveld teneinde een verantwoorde beslissing te kunnen nemen over een serieus alternatief voor de RSW-fusie.

De Commissie Algemeen bestuur en Economische zaken bespreekt het voorstel
van B&W op 18 oktober a.s., de gemeenteraad op 6 november a.s.

U bent hier