h

Richten op toekomst RKC

19 december 2007

Richten op toekomst RKC

De affaire rond de rekenkamercommissie lijkt tot een einde gekomen. Op de raadsvergadering van 13 december j.l. is er een punt gezet achter de discussie en richt de gemeenteraad zich weer op de toekomst met de rekenkamercommissie.

Het ingediende ontslag van rekenkamercommissievoorzitter Diepeveen is door alle partijen, met uitzondering van de SP, aanvaard. In zijn stemverklaring gaf SP-fractievoorzitter Breur aan dat hij niet kon instemmen met het ontslag, omdat Diepeveen zijn ontslag had aangeboden omdat hij een gebrek aan vertrouwen ervoer - en dit gebrek aan vertrouwen niet aan de orde is bij de SP.

Breur: "Omdat dit vertrouwen wel aanwezig is in mijn fractie, vervalt onzes inziens de grond van het ontslag, en kan de heer Diepeveen als het aan ons ligt gewoon aanblijven als voorzitter van de door ons zo gewaardeerde rekenkamercommissie."

GroenLinks en de SGP dienden een motie in om ook schaduwraadsleden (mensen die wel in een raadscommissie, maar niet in de gemeenteraad zitten) aan te kunnen stellen als intern lid (raadslid in de rekenkamercommissie). Een
ruime meerderheid, waaronder de SP, steunde de motie.

Lokaal Veenendaal, die in de raadsvergadering ervoor een initiatiefvoorstel indiende om meer flexibiliteit in de samenstelling van de rekenkamercommissie te brengen, steunde de GL/SGP-motie niet. De Lokalen beriepen zich op hun principiële standpunt van een raadslidvrije rekenkamer. Andere partijen merkten op dat dit gelegenheidspolitiek is. Ook de SP verbaast zich over de opstelling van Lokaal Veenendaal. Breur: "De motie van GroenLinks en SGP ging niet over principes, maar om datgene wat we hebben zo goed mogelijk te laten functioneren. Lokaal zegt het beste met de rekenkamercommissie voor te hebben, maar is erg selectief in het 'ondersteunen' ervan."

Vertrouwen SP in rekenkamercommissie
SP hekelt opportunisme in RKC affaire
Stemverklaring bij het ontslag van Diepenveen

U bent hier