h

Bouwen richting Achterberg? Toch een onderzoek.

16 maart 2008

Bouwen richting Achterberg? Toch een onderzoek.

Een meerderheid in de gemeenteraad van Veenendaal, bestaande uit SGP en de coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA en Lokaal Veenendaal), heeft aangegeven dat onderzoek naar bouwen tussen Veenendaal en Achterberg toch wenselijk
is. Niet alleen ChristenUnie, GroenLinks en SP waren tegen dit voorstel, ook de gemeenteraad van Rhenen liet via een motie weten dat zij niet gecharmeerd waren van het feit dat Veenendaal op hun grondgebied aasde. Wethouder Sanders moest verantwoording afleggen over deze diplomatieke rel.

Dit alles kwam ter sprake bij de behandeling van een stuk, waarin gekeken werd naar de uitbreidingsmogelijkheden voor de gemeente Veenendaal. In het stuk is vooronderzoek gedaan naar 'uitbreidingslocaties' buiten de gemeentegrens. Voor de SP waren de uitkomsten van het vooronderzoek voldoende om te weten dat er geen woningbouw in het gebied tussen Veenendaal en Achterberg moet komen. De partij stemde dan ook wel in met de rest van het stuk, maar niet met de 'zoeklocatie Veenendaal-Achterberg'.

De SP vroeg daarnaast hoe het college de diplomatieke betrekkingen met Rhenen wenste te herstellen. Toen Wethouder Sanders aangaf een etentje te hebben gehad met de wethouder van Rhenen, was dit niet bevredigend voor de SP. "De onvrede ligt niet bij het college, maar bij de raad - het hoogste orgaan van de gemeente Rhenen," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. Hierop gaf Sanders aan dat hij had aangeboden om zich voor de gemeenteraad
van Rhenen te verantwoorden, maar dat dit aanbod is afgeslagen.

Geen denken aan intensieve woningbouw tussen Veenendaal en Achterberg.
Speech Jan Breur in de gemeenteraad

U bent hier