h

College met mond vol tanden tegenover inwoners

24 januari 2011

College met mond vol tanden tegenover inwoners

Woensdag 19 januari hield het College van Burgemeester en Wethouders een
informatieavond over de Brede Heroverwegingen.

Toen er gelegenheid was tot het stellen van vragen, schoten de toegestroomde
belangstellenden het hele plan lek.

"U spreekt van een 'verantwoordelijke samenleving'," sprak Bert de Ruiter van het
IVN*, "maar die komt er niet als u de bodem onder de vrijwilligers wegslaat."

Het antwoord van Wethouder Verloop op deze eerste opmerking was lang en inhoudsloos,
en begon en eindigde met de woorden "ik hoor wat u zegt."

Ook op de andere vragen die gesteld werden kon het College slecht verhullen geen
antwoord te hebben.

Baukje Breur van Boogh-activiteiten stelde de vraag wat de definitie is van het
'minimum'-bestaan dat het College zegt te garanderen.

Zelfs die vraag bleef onbeantwoord.

*) IVN = Instituut voor Natuurbeschermingseducatie

U bent hier