h

Overweldigende respons op SP-onderzoek

4 februari 2011

Overweldigende respons op SP-onderzoek

De SP is een onderzoek gestart naar de bevindingen van Veenendalers rond cameratoezicht. Dit, omdat het cameratoezicht binnenkort wordt geëvalueerd door de gemeenteraad. De respons die de partij krijgt op het onderzoek is overweldigend.

In de straten rondom het centrum – waar de camera’s geplaatst zijn – heeft de partij vragenlijsten uitgezet. Bij het ophalen ervan bleek bijna iedereen een sterke opvatting te hebben over de camera’s, en over de veiligheid. Er zijn zoveel reacties dat de SP heeft besloten om de termijn waarin ze de vragenlijsten ophalen te verlengen met een week.

“Dit is een onderwerp dat erg leeft onder de mensen”, geeft fractievoorzitter Jan Breur aan. “Iedereen wil hierover gehoord worden, en we nemen graag de tijd om naar de mensen te luisteren. Dat kost nu eenmaal tijd, vandaar dat we de termijn verlengen.”

De omwonenden hoeven niet te wachten tot de SP’ers het formulier weer komen ophalen. Opsturen kan ook. En ook dat gebeurt veelvuldig. Breur: “Ik tref dagelijks meerdere ingezonden formulieren in mijn brievenbus.”

Eerder vroeg de SP ook bezoekers van het ‘Dorp’ wat zij van cameratoezicht vonden. Daarnaast kan er gemaild worden naar jan.breur@veenendaal.nl; ook dit wordt volop gedaan.

De partij laat de inbreng van bezoekers en omwonenden van het centrum zwaar meewegen in haar standpuntbepaling over het al dan niet voortzetten en eventueel uitbreiden van cameratoezicht.

U bent hier