h

Bezuinigen moet bij gemeente zelf beginnen

25 maart 2011

Bezuinigen moet bij gemeente zelf beginnen

“Als je als gemeente wilt bezuinigen, ben je moreel verplicht om bij jezelf te beginnen.” Dat was de boodschap van de SP in de vergadering van de commissie Brede Heroverweging, die afgelopen donderdag over de grote bezuinigingen sprak.

Zo wil de SP bezuinigen op de bedrijfsvoering van het gemeentehuis. Maar ook de salarissen van het College van Burgemeester en wethouders, en de vergoedingen voor raadsleden en schaduwraadsleden kunnen omlaag. Ook wil de SP de fractiebudgetten afschaffen.

Eveneens wil de SP de bijdrage aan Food Valley fors verlagen.

Hoewel de partij in beginsel geen voorstander is van lastenverzwaringen, is de OZB niet heilig voor de SP. Want of je nu bezuinigt op het maatschappelijk middenveld, of een extra bijdrage van de burger vraagt; linksom of rechtsom wordt deze toch gepakt. Daarbij kent Veenendaal een relatief lage OZB, vergeleken met andere gemeentes. “We vallen ons heus geen breuk als we iets dichter bij het landelijke gemiddelde gaan zitten,” aldus fractievoorzitter Jan Breur.

De SP wil dat de hulp vanuit de WMO voor Veenendalers op orde blijft, en met name de respijtzorg moet gegarandeerd blijven. Verder zijn bezuinigingen op het minimabeleid, het dierenkampje in het Dragonderpark en de natuureducatie van het IVN onbespreekbaar.

Waar er op instellingen bezuinigd wordt, wil de SP tegenprestaties van de gemeente waar dit mogelijk is. Die instellingen moeten dan op een andere wijze inkomsten kunnen genereren.

U bent hier