h

Gemeente moet Veens inkopen

24 maart 2011

Gemeente moet Veens inkopen

De gemeente moet een voorkeur uitspreken voor Veenendaalse ondernemers bij onderhandse aanbestedingen. Als je trots bent op je ondernemers, hoort dat erbij. Met die boodschap zal de SP insteken in de commissie Bestuur en Middelen, waar vanavond (23 mrt) het inkoopbeleid wordt besproken.

Wat de SP betreft koopt de gemeente bij voorkeur in bij Veense ondernemers. In de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbesteding bestaat de mogelijkheid daartoe. De partij wil dan ook dat de gemeente die ruimte benut.

Vorig jaar had de SP hiervoor een initiatiefvoorstel ingediend. Deze werd ondersteund door de PvdA. Hoewel men het initiatief ‘sympatiek’ vond, kreeg het voorstel geen steun van de andere partijen. In de commissie zou er nog over gesproken worden.

Het College stelde destijds dat er al Veens werd ingekocht. In het voorstel dat hetzelfde College nu aan de gemeenteraad voorlegt, staat echter dat Veense ondernemers noch bevoordeeld, noch benadeeld worden in de aanbestedingen. Voor de SP is dat onvoldoende.

U bent hier