h

Kennisnetwerk thuiszorg

26 september 2011

Kennisnetwerk thuiszorg

SP-afdeling Veenendaal wil een kennisnetwerk onder medewerkers in de thuiszorg opzetten. Daarom roept de partij thuiszorgmedewerkers op om contact op te nemen met veenendaal@sp.nl. Voor deelname aan het netwerk is lidmaatschap van de SP niet noodzakelijk.

thuiszorg

Met het kennisnetwerk wil de SP een wisselwerking bewerkstelligen. De partij wil graag weten wat er leeft onder thuiszorgmedewerkers; wat hun werk leuk maakt en tegen welke problemen ze aanlopen. Dit helpt bij het maken van de goede politieke keuzes. De SP op haar beurt, kan de thuiszorgmedewerkers op de hoogte houden van politieke ontwikkelingen en zo nodig mobiliseren.

“Thuiszorgmedewerkers doen mooi en belangrijk werk, dat door beleidsmakers niet altijd voldoende gewaardeerd lijkt te worden,” aldus afdelingsvoorzitter Marcel van Nieuwamerongen van SP Veenendaal. “Ook voor die sector breken er roerige tijden aan. De kanteling in de WMO, drastische bezuinigingen rond de PGB’s, steeds verdergaande vermarkting van de zorg… het raakt allemaal aan de thuiszorg. Daarom willen we graag, met hen, de krachten bundelen.”

U bent hier