h

PROTESTMANIFESTATIE 19 SEPTEMBER 2011: "Stop de Stapeling".

20 september 2011

PROTESTMANIFESTATIE 19 SEPTEMBER 2011: "Stop de Stapeling".

Duizenden mensen, onder wie de Veense SP-penningmeester Nico van Ginkel, hebben op het Malieveld in Den Haag betoogd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet-Rutte. Men spreekt van een stapeling; veel mensen worden door meerdere maatregelen tegelijk getroffen. Mensen uit de zorg, chronisch zieken, gehandicapten, vakbondsleden, schoonmakers, mensen uit de kunstwereld; ze kwamen bijeen om hun strijdbaarheid te tonen.

manifestatie

De SP is het dan ook niet eens met de kabinetsvoorstellen: "De maatregelen van dit kabinet pakken desastreus uit voor het land. Rutte sloopt én de economie én de samenleving," aldus landelijk SP-fractievoorzitter Emile Roemer. "De banken en de landen die er een potje van hebben gemaakt, krijgen alle steun, terwijl de mensen die het toch al niet komt aanwaaien de rekening betalen."

Bezuinigingen op de zorg, huursubsidie, onderwijs, cultuur. Vakbonden en andere maatschappelijke organisaties organiseerden deze demonstratie. Met name gehandicapten en chronisch zieken worden de dupe door een opeenstapeling van maatregelen. Minder huurtoeslag, duurdere zorg. Veel mensen kunnen daar bovenop nog eens ontslagen worden op de sociale werkplaatsen.

Dit kan voor veel mensen die nog thuis wonen overplaatsing naar een inrichting of nog erger dakloosheid betekenen. Wajongers die hun baan in de sociale werkplaats verliezen worden verplicht te solliciteren op een arbeidsmarkt.

"Het belooft een hete herfst te worden en maatschappelijke krachten zullen zich bundelen." Aldus van Ginkel. "Gaandeweg komt er steeds meer verzet tegen deze onmenselijke maatregelen. Weg met het asociale kabinet Rutte!"

U bent hier