h

'Onbeschoft gedrag Welzijn Veenendaal'

17 oktober 2011

'Onbeschoft gedrag Welzijn Veenendaal'

Welzijn Veenendaal heeft zich onbeschoft gedragen tegenover haar vrijwilligers. Tot die conclusie kwam de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling unaniem, toen de dreigende sluiting van de buurthuizen werd besproken.

SP, GroenLinks en PvdA hadden gezamenlijk het onderwerp op de agenda laten zetten, nadat een voornemen van Welzijn Veenendaal om een aantal buurthuizen te sluiten was uitgelekt en er woede en zorgen onder de vrijwilligers waren.

Welzijn Veenendaal wil meer geld, om een kwaliteitsslag te maken en alle buurthuizen te voorzien van 30 uur beheer. Dat geld is er niet. Daarom wordt het beheer 'herverdeeld' en stopt het voor buurthuizen SamSam, De Seinpost, De Driehoek en het Intercultureel Vrouwencentrum.

De vrijwilligers hebben via-via moeten horen dat ze voor het eind van het jaar de sleutels moeten inleveren, en dat het meubilair zal worden verwijderd: sluiting dus.

Niet alleen politici lieten van zich horen in de raadszaal. De vrijwilligers en gebruikers van de buurthuizen waren in groten getale naar het gemeentehuis gekomen om op te komen voor hun stek.

Shamarke Abdulkadir, Kitty de Leeuw, Mileva Davelaar en Coby Schouwmans - respectievelijk van Stichting Minderheden Orgaan, werkgroep SamSam, Nasa Domovina (De Seinpost) en de Vrouwenraad - hadden spreektijd aangevraagd en lieten hun ongenoegen over de gang van zaken onder een luid applaus blijken.

Wethouder Bouwmeester benadrukte dat er geen sprake was van 'sluiting', maar van 'stopzetting van het beheer'. "Dat is maar een theoretisch verschil," reageerde SP-fractievoorzitter Jan Breur. "De mensen moeten hun sleutel inleveren, de meubels gaan eruit. Dat komt gewoon op sluiting neer."

Alle partijen vonden dat Bouwmeester de regie op Welzijn Veenendaal moest terugpakken, en ervoor zorgen dat de gebruikers straks gewoon kerst in hun buurthuis kunnen vieren. "Ik heb wel de regie," antwoordde Bouwmeester, "maar daar wordt door Welzijn gewoon doorheen gefietst."

Andre Wouterse, de directeur van Welzijn Veenendaal, heeft de politieke partijen per brief zijn kant van het verhaal laten weten. Echter, op de commissievergadering schitterde hij in afwezigheid.

U bent hier