h

Food Valley: geen strategie maar reclame!

10 november 2011

Food Valley: geen strategie maar reclame!

In de verlenging van de gemeenteraadsvergadering is op maandag 3 november de strategische visie voor Food Valley vastgesteld. Dit ging niet zonder kritiek. SP, GroenLinks en Progressief Veenendaal stemden tegen.

foodvalley
Foto: nieuws-2.nl

De SP was van begin af aan al geen voorstander van Food Valley. De opzet is te breed, teveel omvattend en de politieke sturingsmogelijkheden te marginaal. Ook de meerwaarde voor Veenendaal van deelname aan Food Valley is twijfelachtig.

De strategische visie, waarover de gemeenteraad moest beslissen, was al niet beter dan eerder behandelde stukken. Doelen werden niet concreet gemaakt, een veelheid aan beleidsterreinen werd bestreken, en de meerwaarde voor Veenendaal bleef weer ver te zoeken.

Ook getuigde de strategische visie van weinig realiteitszin. Met toverkracht moest de regio in een of ander wonderland veranderen. Maar hoe?

Met de strategische visie kon je alle kanten op. Er werd geen richting gegeven. Er is van alles mogelijk met deze visie - en het tegengestelde past evengoed in het plaatje.

SP-fractievoorzitter Jan Breur sprak dan ook niet van een 'strategische visie', maar van een reclamefolder met een hoog 'te mooi om waar te zijn'-gehalte.

Dat deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Food Valley gecompliceerd is, bleek toen D66 een amendement (wijzigingsvoorstel) indiende om Veenendaal beter naar voren te krijgen. Een wijziging maakt de boel ingewikkeld, omdat meerdere gemeenten deel uitmaken van de Gemeenschappelijke Regeling.

De niet-confessionele partijen SP, GroenLinks, PvdA, Progressief Veenendaal, Lokaal Veenendaal, Liberaal Veenendaal, D66 en VVD lieten zich deze democratische bevoegdheid niet ontnemen, en steunden het amendement desalniettemin.

Doordat Abdennour el'Ktibi (PvdA) ziek was, en Dylan Lochtenberg (VVD) een tentamen had, haalden de partijen net geen meerderheid tegenover de confessionelen - CDA, ChristenUnie en SGP - die hun angst voor lastige situaties lieten prevaleren boven democratische rechten.

Een motie (verzoek) met dezelfde strekking werd wel aangenomen. De christelijke partijen konden zich hier wel in vinden. Alleen de PvdA, die een zinsnede over 'cultuur' miste, stemde tegen de motie.

U bent hier