h

DragonderAxi op bezoek bij SP-fractie

30 december 2011

DragonderAxi op bezoek bij SP-fractie

VeenendaalGroen/DragonderAxi is op bezoek geweest bij de SP-fractie. De organisatie, die zich bezighoudt met groen in Veenendaal, wilde eens van gedachte wisselen over het politieke klimaat.

dragonderaxi.nl
Foto: dragonderaxi.nl

Rond het thema 'groen' hangt nogeen een gepolariseerde sfeer. Enerzijds heb je wethouder Hollander die zich met haar anti-groenbeleid blind gedekt weet door 'haar' VVD. Aan de andere kant stuit zij veel op weerstand, ook binnen de coalitie.

DragonderAxi besprak dit klimaat met de SP-fractie. Hoewel de oudgedienden DragonderAxi al (goed) kenden, was het voor de nieuwe aanwas een eerste kennismaking.

SP-Fractievoorzitter Jan Breur: "Met name het laatste jaar zijn er wat mensen bij de fractie komen zitten; er is grote betrokkenheid in de club. Het is leuk dat de nieuwe(re) mensen ook kennismaken met onze vrienden uit het Dragonder.

De SP en DragonderAxi en de SP hebben met name nauw samengewerkt rond de herontwikkeling van het 'Van Ginkel'-terrein aan de Castor en het daarbij horende burgerinitiatief 'Veenendaal Groen'.

Hierover is ook gesproken tijdens het bezoek. En in tegenstelling tot beloftes van de wethouder, is er nog aan de realisatie van het park, noch aan de handhaving van de regels op het 'Van Ginkel'-terrein maar enig begin gemaakt.

"Als ik de mensen van DragonderAxi mag geloven, is de puinhoop groter dan ooit," aldus Breur. "Reden genoeg dus om binnenkort eens langs te gaan."

U bent hier