h

Maandag 5 maart, 19.30 uur, Inspraakavond profielschets nieuwe burgemeester

28 februari 2012

Maandag 5 maart, 19.30 uur, Inspraakavond profielschets nieuwe burgemeester

Op maandag 5 maart 2012 organiseert de ‘voorbereidingscommissie voordracht nieuwe burgemeester’ een inspraakavond op het gemeentehuis waarbij inwoners van Veenendaal hun inbreng kunnen geven op het profiel voor de nieuwe burgemeester. De inspraakavond start om 19.30 uur. Inwoners mogen in maximaal vijf minuten vertellen welke wensen zij hebben met betrekking tot de nieuwe burgemeester.

De avond is vrij toegankelijk voor belangstellenden en wordt uitgezonden via internet. Om in te spreken kunnen inwoners zich tot maandagochtend 5 maart 9.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie via (0318) 538 258 of door een mail te sturen aan griffie@veenendaal.nl.

De volgende spelregels gelden met betrekking tot de inspraakavond:

- Insprekers mogen in maximaal vijf minuten drie wensen naar voren te brengen met betrekking tot de nieuwe burgemeester;
- Aansluitend kunnen leden uit de voorbereidingscommissie desgewenst vragen stellen;
- Er vindt geen inhoudelijk debat plaats over de inbreng van de insprekers;
- De voorbereidingscommissie neemt deze avond geen inhoudelijk standpunt in over de naar voren gebrachte inspraakreacties;
- De avond wordt via internet uitgezonden.

Mevrouw Jolanda de Heer-Verheij zal als voorzitter van de voorbereidingscommissie deze avond voorzitten. De voorbereidingscommissie zal de inspraakreacties meenemen bij het opstellen van de profielschets. De gemeenteraad moet de profielschets uiteindelijk vaststellen.

U bent hier